برچسب: استاندارد

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهر تهران تاکید کرد لزوم تدوین دستورالعمل برای چگونگی جابجایی و انتقال واحدهای آلاینده تهران

باغ من: به گزارش باغ من، معاون مدیرکل و رییس اداره حفاظت محیط زیست شهر تهران ضمن اشاره به کانون متحرک و سیار آلودگی هوا اظهار داشت: یک
ادامه مطلب