برچسب: خدمات

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران تاکید کرد گسترش فضای سبز، راحت ترین راهکار برای کاهش آلودگی هوا

به گزارش باغ من، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران اظهار داشت: راحت ترین و کم هزینه ترین راهکار برای کاهش آلودگی هوا بدون شک گسترش
ادامه مطلب