برچسب: زیست محیطی

یک مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست کشور: استقرار پایش مانیتورینگ تالاب بین المللی قوری گل حرکتی پرارزش به سمت محیط زیست هوشمند

به گزارش باغ من، آذربایجان شرقی معاون محیط زیست دریایی و تالاب های سازمان حفاظت محیط زیست کشور استقرار پایش هوشمند از راه مانیتورینگ تالاب بین المللی قوری
ادامه مطلب