برچسب: زیست محیطی

ازسوی رییس مرکز پژوهش های مجلس مطرح شد هشدار جدی درباب تغییرات بی رویه در نظام تقسیمات کشوری

باغ من: رئیس مرکز پژوهش های مجلس با هشدار جدی درباب تغییرات بی رویه در نظام تقسیمات کشوری، اظهار داشت: ابعاد منفی تبدیل بیش از اندازه کشور به
ادامه مطلب