برچسب: سایت

در گفت وگو با باغ من مطرح شد؛ رفیعی: شهرداری تهران متولی رسیدگی به موضوع ابر متانی جنوب تهران است

به گزارش باغ من، رییس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی شهرداری تهران را متولی رسیدگی به موضوع ابر متانی جنوب تهران دانست و اظهار داشت: تکنولوژی مورد
ادامه مطلب