برچسب: محیط زیست

موافقت شورای عالی محیط زیست با عبور آزادراه اصفهان- شیراز؛ باند رفت وبرگشت بزرگراه در پارک ملی کلاه قاضی تونل-ترانشه می شود

به گزارش باغ من، مدیرکل حفاظت محیط زیست اصفهان اظهار داشت: شورای عالی محیط زیست با گزینه ساخت تونل-ترانشه برای عبور بزرگراه شیراز-اصفهان ازپارک ملی کلاه قاضی موافقت
ادامه مطلب