برچسب: نیروی انسانی

گزارش میدانی باغ من از فعالیت بی وقفه قاچاقچیان چوب در شمال کشور؛ تقسیم لاشه جنگل های شمال ایران بعلاوه فیلم

باغ من: مازندران حسین روایتی از جنگل برایمان می گوید که در عین ناباوری باید شنید؛ می گوید قاچاقچی چوب به آسانی از نیمه های شب به جنگل
ادامه مطلب