واکنش یک هنرمند به بحران هولناک آب

باغ من: انتشار یک مصاحبه در ایسنا درباره وضعیت بحرانی سدهای ایران، بهزاد شیشه گران را به خلق یک پوستر در این زمینه واداشت.مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفته است: هم اکنون وضعیت سدهای […]

ادامه مطلب →