معاون آموزش و پژوهش سازمان محیط زیست: اعضای هیئت علمی دانشکده محیط زیست دنبال شغل تازه نباشند

باغ من: امیدی نیا در پاسخ به شبهات مطرح شده درباره حذف هیئت علمی کنونی در رشته هایی مثل شیمی و معدن با تغییر رویکرد دانشکده محیط زیست اعلام نمود: این دانشکده همچنان به متخصص […]

ادامه مطلب →