آغاز گشت ارزیابی ذخایر ماهیان دریای خزر

باغ من: رئیس موسسه بین المللی تاسماهیان دریای خزر از آغاز گشت ارزیابی ذخایر آگاهی داد و اظهار داشت: این طرح جامع در امتداد کسب اطلاعات ساختار ژنتیکی جمعیت و شرایط زیست محیطی ماهیان خاویاری […]

ادامه مطلب →