، بررسی جزئیات بودجه ۹۸، اختصاص منابع حاصل از عوارض کالاهای پسماندزا برای بازیافت پسماندهای حاصل از آنها

به گزارش باغ من منابع حاصله از دریافت عوارض از کالاهایی که مصرف آنها تولید پسماند مخرب می کند در اختیار سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور قرار گرفته تا برای بازیافت پسماندهای حاصل […]

Read More →