شهرهایی که برای یک روز تابستانی معتدل ساخته شده اند!

باغ من: عضو هیئت علمی دانشگاه نوشیروانی بابل اظهار داشت: توسعه نامتوازن شهری و رعایت نشدن مسائل و قوانین ساخت و ساز سبب شده تا شهرهای ما توانایی پذیرش شرایط نامساعد جوی را نداشته باشند […]

ادامه مطلب →