معاون وزارت کشور: کم کاری ها در ساماندهی کارون قابل دفاع نیست

به گزارش باغ من معاون امور اقتصادی وزارت کشور اظهار داشت: طرح ساماندهی کارون یکی از پروژه های با اهمیت این استان است که کم کاری های صورت گرفته، قابل دفاع نیست. به گزارش باغ […]

Read More →