اخطاریه هواشناسی درباره احتمال آبگرفتگی معابر در جنوب کشور

به گزارش باغ من سازمان هواشناسی ضمن پیشبینی رگبار شدید باران و رعد و برق در جنوب کشور نسبت به احتمال آبگرفتگی معابر عمومی و طغیان رودخانه های فصلی اخطار داد.به گزارش باغ من به […]

Read More →