آیا خودرو های یورو ۵ حتما باید سوخت یورو ۵ استفاده کنند؟

به گزارش باغ من پارسال اختلاف سازمان حفاظت محیط زیست و خودروسازان بر سر اتمام مهلت خودروسازان برای تولید خودروی یورو ۵ خبرساز شد و این دو بخش ادعاهای متناقضی برای توجیه تصمیمات خود مطرح […]

Read More →