رئیس اداره محیط زیست تهران خبر داد شناسایی ۲۳واحد آلاینده در تهران

باغ من: رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهر تهران، از اقدامات واحد حقوقی این اداره در دو ماه نخست سال جاری مقابل تخلفات محیط زیستی آگاهی داد.به گزارش باغ من به نقل از مهر، فاطمه […]

Read More →

افزایش تدریجی دما در بیشتر مناطق کشور

باغ من: مدیرکل پیش بینی و آگهی سریع سازمان هواشناسی از روند افزایش تدریجی دما در بیشتر مناطق کشور از روز پنج شنبه (یکم خرداد) تا یکشنبه هفته آینده ( ۴خرداد) آگاهی داد.صادق ضیائیان در […]

Read More →