شناسایی ۲۳ واحد آلاینده در تهران طی دو ماه اخیر

به گزارش باغ من رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهر تهران اظهار داشت: از شروع امسال تابحال ۲۳ واحد آلاینده در سطح شهر تهران بر طبق گشت و پایش های محیط زیستی شناسایی شد.به گزارش […]

Read More →

رئیس اداره محیط زیست تهران خبر داد شناسایی ۲۳واحد آلاینده در تهران

باغ من: رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهر تهران، از اقدامات واحد حقوقی این اداره در دو ماه نخست سال جاری مقابل تخلفات محیط زیستی آگاهی داد.به گزارش باغ من به نقل از مهر، فاطمه […]

Read More →

رییس مرکز پژوهش و توسعه جنگلداری زاگرس شمالی مطرح کرد: دو سناریوی بد بینانه و خوشبینانه در ارتباط با کرونا و طبیعت

به گزارش باغ من کردستان رئیس مرکز پژوهش و توسعه جنگلداری زاگرس شمالی اظهار داشت: در زمینه بعضی از نتایج بحران کرونا و اثرات آن بر منابع طبیعی و اکوسیستم های جنگلی و مرتعی زاگرس […]

Read More →