هوای تهران در آستانه آلودگی برای گروه های حساس

طی ۲۴ ساعت گذشته آلاینده ازن کیفیت هوای تهران را ناسالم کرد و هم اکنون نیز آلاینده ذرات معلق کمتر از ۲٫۵ میکرون هوای تهران را در مرز آلودگی قرار داده است.به گزارش باغ من […]

Read More →

تهران در بهار ۹۹ سالم ترین هوای بهاری را در ۱۰ سال اخیر داشته است

باغ من: برمبنای آمار، تهران در بهار سال ۹۹ سالم ترین هوای بهاری را در ۱۰ سال اخیر داشته است.به گزارش باغ من به نقل از مهر، با گذشت ۹۳ روز از امسال، هوای شهر […]

Read More →

آلاینده های تابستانه فعال شدند؛ ثبت چهارمین روز هوای ناسالم در پایتخت

باغ من: با افزایش میزان آلاینده ازن در هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته، کیفیت هوای تهران برای چهارمین روز در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفت، هم اکنون نیز کیفیت هوا در مرز […]

Read More →

در بیست و پنجمین روز خردادماه؛ هوای تهران سالم می باشد

باغ من: میانگین شاخص کیفیت هوا در ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد ۸۵ قرار گرفته است و آلاینده غالب هوا طی یک روز گذشته دی اکسید نیتروژن بوده است.به گزارش باغ من به نقل […]

Read More →