طبیعت از زباله پاکسازی می شود

دوستداران طبیعت برای صیانت از منابع ملی و عرصه های طبیعی ۲۰ هکتار ازپاکسازی طبیعت از زباله توسط دوستداران محیط زیست مراتع و طبیعت شهرستان خوی را پاکسازی کردند.
طرح پاکسازی مراتع با مشارکت سازمانهای مردم نهاد و جوانان هلال احمر و قشرهای مختلف مردم در آخر هرماه اجرا می شود.

به گفته سخایی فر رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیز داری شهرستان خوی، وسعت مراتع شهرستان خوی ۳۷۰ هزار هکتار و در محدوده روستاها ۱۳۰ هزار هکتار است و ۳۰ هزار هکتار ازمراتع محدود های روستایی نیاز به مشارکت مردم و روستائیان برای پاکسازی دارد.