فراخوان جذب استخدام در سازمان محیط زیست

به گزارش باغ من سازمان محیط زیست برای تامین نیروی انسانی خود با استفاده از آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی در سال ۹۷، ۲۰۰ نفر در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا به صورت پیمانی در تمامی استانها جذب می کند.

به گزارش باغ من به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست (پام)، سازمان حفاظت محیط زیست برای تامین نیروی انسانی خود بر مبنای مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و در چارچوب دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای به کارگیری افراد در دستگاه های اجرایی تعداد ۲۰۰نفر از افراد واجد شرایط که در سایت سازمان سنجش اعلام شده است را با استفاده از آزمون توانمندیهای عمومی، تخصصی و مصاحبه تخصصی و طی مراحل گزینش به صورت پیمانی استخدام می کند.
بنابر این گزارش، متقاضیان ثبت نام در پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی در سال ۱۳۹۷ جهت شرکت در آزمون مذکور منحصراً بصورت اینترنتی در سایت سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org رجوع کنند.
ثبت نام آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی در سال ۱۳۹۷ از روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۲/۲۳ آغاز و در روز دوشنبه مورخ ۹۷/۰۲/۳۱ آخر می پذیرد.
لذا کلیه داوطلبان دقت نمایند که این تاریخ به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و به درخواستهایی که پس از تاریخ مذکور برای ثبت نام به سازمان سنجش آموزش کشور واصل شود به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
لازم به توضیح است آزمون مذکور در تاریخ ۹۷/۰۴/۱۵ برگزار می شود.
کلیه اطلاعات مربوط به آزمون استخدامی شامل موارد آزمون، مدارک تحصیلی مشمول هر شغل و اطلاعات مربوط به شرایط سنی و غیره در دفترچه پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی در سال ۱۳۹۷ اعلام شده است.