رئیس سازمان حفاظت محیط زیست: ۲۶۳ طرح ملی زیست محیطی تعیین تکلیف شد

باغ من: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: ۲۶۳ طرح ملی به ارزش ۲۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان تعیین تکلیف شد.

به گزارش باغ من به نقل از ایسنا، دکتر عیسی کلانتری در بدو ورود به استان مرکزی با حضور در اداره کل محیط زیست استان در جمع پرسنل محیط زیست اظهارکرد: سازمان حفاظت محیط زیست با وجود ۱۵ هزار پست سازمانی تنها دارای ۵۸۰۰ نفر پرسنل است و بطور قطع احساس کمبود نیرو در این سازمان وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه این تعداد بدون احتساب تعداد محیط بانان سطح کشور است، اظهار داشت: بطور قطع کمبود نیرو وجود دارد اما می توان با این تعداد پرسنل مدارا کرد و بحث برون سپاری مسئولیت هم در این راستا مطرح است و امکان استفاده از ظرفیت دانشگاه ها با هزینه کمتر هم مهیا شده است.

کلانتری خاطرنشان کرد: چابک بودن دستگاه ها کارایی را ارتقا می بخشد و رویکرد اصلی ما در حوزه فعالیت ها کارایی است.

وی با تاکید بر اینکه از نظر کارایی و توان علمی تفاوتی بین تهران و استان ها نیست، اظهار داشت: بوروکراسی و روابط و ضوابط کاری که در سازمان وجود داشت که هیچ گونه هماهنگی با من نداشت. بر همین مبنا بحث تفویض اختیارات به استان ها اجرایی شد و به واسطه این تفویض اختیار، استان ها باید پاسخگو و مسئولیت پذیر باشند. به دنبال کوچک سازی سازمان هستیم و شهرستانها هم در حد نیاز بزرگ خواهند شد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه استان ها خود باید شهر و استان را مدیریت کنند، اظهارکرد: اینکه استان ها برای رفع مشکلات چشم به تهران داشته باشند نشانگر عقب ماندگی است. هر استان باید موظف به پیگیری، رفع مشکل و پاسخگویی مشکلات و مسائل زیست محیطی خود باشد.

کلانتری اضافه کرد: ۲۶۳ طرح ملی با ارزش سرمایه گذاری ۲۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان و اشتغالزایی ۱۷۶ هزار شغل تخصصی بین ۱۲ تا یک سال در سازمان معطل مانده بود که با تفویض اختیارات و سرعت بخشی به امور تعیین تکلیف شدند. در واقع رویکرد جدید چرخ سازمان را به حرکت انداخت.

وی با تاکید بر اینکه سازمان حفاظت محیط زیست باید به سرعت خویش را اصلاح کند و پرسشگر و پاسخگو باشد، اظهار داشت: ما مسئول افزایش سطح آگاهی عمومی جامعه هستیم. با ۵۸۰۰ نفر پرسنل نمی توان به تنهایی اثرگذار بود پس باید در امر هدایت و آموزش پیش قراول باشیم. تفکرات جدیدی در سازمان شکل گرفته است و ابتکار عمل را در اختیار استان ها گذاشته ایم. کمبود نیروها قابل پذیرش است اما باید ۸۰ میلیون ایرانی در امر حفاظت محیط زیست دخیل باشند و از ظرفیت دانشگاه ها استفاده گردد.

کلانتری با اشاره به امکانات محدود سازمان حفاظت محیط زیست اظهارکرد: بودجه سالانه سازمان محیط زیست کشور برابر با ۹۰۰ میلیارد تومان است این در حالیست که بودجه یک منطقه از شهرداری تهران برابر با ۲۰ هزار میلیارد تومان است. بر این اساس در شرایط موجود باید اثربخشی لازم را داشت و نباید با بهانه تراشی انجام وظایف را مختل کرد. باید نسبت به انجام وظایف محوله تلاشی موثر و متعهدانه داشت و کار مردم را بر زمین باقی نگذاشت.

وی با اشاره به کمبود نیروهای محیط بان در سطح کشور اظهار نمود: بطور قطع باید تعداد محیط بانان تقویت شود چراکه سوءاستفاده گران به هرحال وجود دارند و از سویی باید تغییری در متوسط حقوق محیط بانان تولید کرد. آنان هم اکنون در قبال حدود ۳۶۰ ساعت کار ماهانه تنها یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافتی دارند.