تصویب وظایف وزارت جهادکشاورزی در لایحه حفاظت از خاک

باغ من: نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواد یک و دو لایحه حفاظت از خاک را تصویب کردند.
به گزارش باغ من به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ۲ مصوب کردند: لایحه حفاظت از خاک، وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست خط مشی های مدیریت، حفاظت و بهره برداری پایدار از خاک کشور را به نحوی که متضمن حفظ و ارتقای کیفی خاک باشد، تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران عرضه کند.
ماده یک این لایحه به تعاریف و معانی مندرج در این لایحه پرداخته است. نمایندگان مجلس ماده ۱ لایحه حفاظت از خاک را به این شرح تصویب کردند:
الف) سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست
ب) وزارت: وزارت جهادکشاورزی
پ) خاک: پیکرهای طبیعی، متحول و پویا که حاصل مجموعه ای از واکنش های فیزیکی، شیمیایی و زیستی است و متأثر از آب، اقلیم و موجودات زنده در خلال زمان بر روی پوسته زمین یا سنگ مادر به وجود می آید. این تعریف شامل خاک درجا و رسوبی هم می گردد.
ت) آلودگی خاک: آمیختن یک یا چند ماده خارجی به خاک یا پخش آنها بر سطح خاک به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا زیستی آن را به نحوی تغییر دهد که برای انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان و یا آثار و ابنیه زیان آور باشد. این تعریف، آلودگی پوشش های آبرفتی و سنگی سطح زمین را هم در بر می گیرد.
ث) ماده آلاینده: هر نوع ماده یا عامل فیزیکی، شیمیایی و زیستی (بیولوژیکی) که سبب آلودگی خاک گردیده و یا به آلودگی آن بیفزاید.
ج) آلوده کننده: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که به هر نحو سبب آلودگی خاک شوند.
چ) کاربری خاک: نوع استفاده از خاک بعنوان بستری مناسب برای فعالیت های کشاورزی، منابع طبیعی، صنعتی، معدنی، خدماتی و امور زیربنایی
ح) تخریب خاک: کاهش توان تولید زیستی یا اقتصادی خاک یا تلفیقی از هر دو که ناشی از فعالیت های انسانی و شیوه های مختلف بهره برداری از خاک می باشد و به تفکیک کاربری های مختلف تعیین می گردد.
خ) تخریب کننده: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که به هر نحو سبب تخریب خاک می گردد.
د) فرسایش خاک: جدا شدن ذرات خاک از محل خود، جابجایی، انتقال و ترسیب آن توسط عوامل طبیعی یا انسانی
ذ) حاصلخیزی خاک: استعداد خاک در زمینه تأمین مواد مورد نیاز برای تغذیه و فراهم نمودن شرایط مناسب رشد گیاهان
ر) پایداری خاک: وضعیتی که در آن توان تولیدی بالقوه و بالفعل خاک در مدت طولانی حفظ شود.
ز) حفاظت خاک: مجموعه اقداماتی که به منظور پیشگیری و کنترل آلودگی و تخریب و فرسایش خاک و تبعات آن انجام می گردد و باعث تقویت پایداری خاک یا سبب افزایش حاصلخیزی آن می گردد.
ژ) اصول فنی بهره برداری پایدار: اصولی که به منظور بهره برداری از خاک با عنایت به ظرفیت قابل تحمل و توان بازدهی آن منطبق بر سیاست های کلی آمایش سرزمین در جهت اهداف توسعه پایدار تدوین می گردد.
س) پایش خاک: اندازه گیری پیوسته یا متناوب خصوصیت های کمی و کیفی خاک
ش) بازسازی خاک: مجموعه فعالیت هایی است که باعث بهبود و بازگشت شرایط فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک های آلوده و تخریب شده به وضعیت پیش از آن می گردد.
ص) کود: هر ماده آلی، زیستی یا معدنی با منشأ طبیعی یا مصنوعی که به خاک یا گیاه اضافه می گردد تا یک یا چند عنصر ضروری برای رشد گیاه را تأمین کند.
ض) سموم: کلیه ترکیبات آلی و معدنی که به منظور کنترل آفات نباتی، انباری و خانگی به صورت جامد، مایع و گاز بکار برده می گردد.
ط) مطالعات خاکشناسی: مطالعات پایه خاکشناسی که به بررسی عوامل مؤثر در تشکیل، رده بندی خاک و تهیه گزارش فنی و ترسیم حدود و مرز خاکها بر روی نقشه برای کاربری های موردنظر می پردازد.
ظ) خسارت: هرگونه ضرر و زیان مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از آلودگی یا تخریب خاک
همینطور در ماده ۲ این لایحه آمده وزارت موظف است با همکاری سازمان خط مشی های مدیریت، حفاظت و بهره برداری پایدار از خاک کشور را به نحوی که متضمن حفظ و ارتقاء کیفی خاک باشد تهیه و برای تصویب به هیئت وزیران عرضه کند.

برچسب ها:, ,