معاون سازمان حفاظت محیط زیست: ۷۰ درصد نیاز آبی کشور با تصفیه فاضلاب ها قابل تامین است

باغ من: معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: ۷۰ درصد نیاز آبی کشور با تصفیه فاضلاب ها قابل تامین است اما متاسفانه پساب خروجی از تصفیه خانه ها به صورت صحیح مدیریت نمی گردد.

به گزارش باغ من به نقل از ایسنا کریم شافعی در بازدید از تصفیه خانه فاضلاب تبریز با بیان این مطلب اظهار نمود: برای تامین بخشی از نیاز آبی کشور باید از ظرفیت پساب تصفیه شده در تصفیه خانه های فاضلاب شهری بهره برد.

وی از اختلاط آب تصفیه شده فاضلاب برای رقیق سازی فاضلاب ورودی انتقاد نمود و اظهار داشت: این کار نوعی هدر دادن منابع آبی و مالی کشور است و باید اصلاح گردد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی هم از وجود ترکیبات فلزات سنگین در فاضلاب ها ابراز نگرانی کرد و اضافه کرد: فاضلاب برخی صنایع واقع در شهرک چرمشهر و صنایع حوله بافی حاوی ترکیبات فلزات سنگین است و باید دقت و حساسیت کافی در آزمایشگاه ها برای پیشگیری از ورود این ترکیبات به شبکه وجود داشته باشد.

حمید قاسمی به ورود فاضلاب از کانال های روباز همچون “ایلی سو” اشاره نمود و اظهار داشت: ورود فاضلاب به این کانال ها باعث صدمه های زیست محیطی در شهر تبریز می گردد و باید با توسعه شبکه فاضلاب از ورود فاضلاب به این کانال ها جلوگیری کرد.

وی اضافه کرد: شرکت آب و فاضلاب استان در بهبود شاخص های زیست محیطی فعال بوده است و با وجود محدودیت های مالی در این زمینه سعی شده است.

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی هم در این دیدار بر توسعه شبکه فاضلاب تبریز تصریح کرد و اظهار داشت: برخلاف همه کمبودهایی که وجود دارد، توسعه شبکه فاضلاب تبریز متوقف نشده است.

حسین اخگری اضافه کرد: در سطح آذربایجان شرقی ۱۱ تصفیه خانه فعال وجود دارد و فاضلاب شهرهای بزرگ استان در این مراکز تصفیه می گردد.

وی عنوان کرد: پساب تصفیه شده در اختیار شرکت آب منطقه ای قرار می گیرد و در حوضه آبریز دریاچه ارومیه مقرر شده است تا پساب تصفیه شده به دریاچه ارومیه منتقل شود.