مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهار محال و بختیاری: اجرای پروژه مدیریت جامع حوضه آبخیز کارون بزرگ منجر به تثبیت خاک خواهد شد

باغ من: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: خروجی پروژه مدیریت جامع حوضه آبخیز کارون بزرگ باید منجر به تثبیت خاک، جلوگیری از فرسایش خاک و روان آب و توسعه ظرفیت جنگل و مرتع است و پروژه در مدت پنج سال صورت خواهد گرفت.
به گزارش باغ من به نقل از ایسنا، «علی محمدی مقدم» ۱۲ تیرماه در حاشیه جلسه هماهنگی پروژه مدیریت جامع حوضه آبخیز کارون بزرگ، اظهار نمود: پروژه بین المللی مدیریت جامع حوضه آبخیز کارون بزرگ با همکاری کشور ژاپن و ایران با عضویت ۶ استان حوضه آبخیز از امروز به شکل رسمی کار خویش را شروع کرده است.
وی اضافه کرد: چهارمحال و بختیاری نقش محوری در پروژه دارد و مسئول ستاد هماهنگ کننده حوضه کارون بزرگ است.
محمدی مقدم خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این پروژه این است که در حوضه آبخیز کارون بزرگ یک مدیریت جامع را اجرا نماییم با رویکرد مشارکت مردم و انسجام سازمانی که سایر دستگاه ها هم در این مورد ورود کنند.
وی تصریح کرد: خروجی پروژه باید منجر به تثبیت خاک، جلوگیری از فرسایش خاک و روان آب و توسعه ظرفیت جنگل و مرتع است و پروژه در مدت پنج سال صورت خواهد گرفت.
محمدی مقدم ادامه داد: این فاز در جهت تکمیل فاز نخست است که در حوضه آبخیز با مقیاس کوچک شروع شده بود اکنون در مقیاس بزرگتر در ۶ استان چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد، فارس، اصفهان، خوزستان و لرستان است.
وی خاطرنشان کرد: فاز نخست این پروژه در بخش بازفت از شهرستان کوهرنگ شروع شد اما سایر حوضه های استان را هم در بر می گیرد.
محمدی مقدم در مورد این که برآورد اجرای فاز نخست چه بوده است؟، اظهار داشت: مشارکت مردم از دستاوردهای مهم این پروژه است که در گذشته در حفظ منابع طبیعی با رویکرد حاکمیتی در نظر داشتیم تا حوضه را مدیریت نماییم و کمتر به نقش مردم توجه می شد اما پتانسیل مهم این پروژه توجه به معیشت، حضور و مشارکت مردم در حوضه است که خوشبختانه همراهی مطلوبی از جانب مردم مشاهده شد.
وی تصریح کرد: در فاز نخست کمتر کیفیت مورد توجه قرار گرفته و بیشتر کمیت مدنظر بود اما در فاز دوم کمیت و کیفیت مورد توجه است و بعد از آخر پنج سال، پروژه مورد ارزیابی قرار می گیرد.
محمدی مقدم خاطرنشان کرد: حضور دستگاه هایی اجرایی مرتبط جهت شرکت در پروژه باید با هماهنگی باشد تا در نهایت خروجی منجر به تثبیت خاک و جلوگیری از فرسایش خاک شود.

برچسب ها: