مدیرکل محیط زیست خوزستان خبر داد: اجرای طرح جلوگیری از ورود منابع آلوده کننده به رودخانه کارون

باغ من: اهواز ـ مدیرکل محیط زیست خوزستان از اجرای طرح جلوگیری از ورود منابع آلوده کننده به رودخانه کارون از جانب آب و فاضلاب این استان اطلاع داد.
احمد رضا لاهیجان زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدمات دو سال اخیر شرکت آب و فاضلاب خوزستان در بحث محیط زیست و جلوگیری از ورود فاضلاب شهری به رودخانه ها اظهار نمود: اقدامات شرکت آب و فاضلاب استان در دو سال اخیر معادل ۲۰ سال قبل است. وی با اشاره به وضعیت زیست محیطی خوزستان در پنج سال آینده اضافه کرد: در پنج سال آینده مردم هم به وضوح می توانند اثر این اقدمات بزرگ در زمینه زیست محیطی استان را لمس کنند. مدیرکل محیط زیست خوزستان با اشاره به عقب ماندگی های ۲۰ سال قبل استان در بخش فاضلاب خاطرنشان کرد: شاید در ۲۰ یا ۲۵ سال قبل یکی از بخش هایی که خیلی عقب مانده و فعالیت قابل قبولی بر روی آن انجام نشده ورود فاضلاب به رودخانه بود که آلودگی های زیادی را در حوزه کارون به وجود آورده بود. لاهیجان زاده با اشاره به اجرای طرح جلوگیری از ورود منابع آلوده کننده به رودخانه کارون از جانب آب و فاضلاب خوزستان بیان کرد: فاضلاب های شهری، روستایی (انسانی)، زهاب های کشاورزی و همینطور پساب های صنعتی هم از منابع آلوده کننده رودخانه کارون هستند. مدیرکل محیط زیست خوزستان عنوان کرد: فاضلاب های شهری به علت اینکه اجرای آن نیاز به زیرساخت های بزرگ داشت، هزینه های سنگینی را می طلبید که اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است.