واکنش یک هنرمند به بحران هولناک آب

باغ من: انتشار یک مصاحبه در ایسنا درباره وضعیت بحرانی سدهای ایران، بهزاد شیشه گران را به خلق یک پوستر در این زمینه واداشت.
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفته است: هم اکنون وضعیت سدهای ایران بحرانی است و باید دعا کرد که بارندگی خوبی در فصل پاییز داشته باشیم تا بتوانیم این وضعیت را سروسامان دهیم.
در پی این مورد بهزاد شیشه گران ـ نقاش و طراح گرافیست ـ پوستری را که در ادامه می آید طراحی کرد و آن را برای انتشار در اختیار ایسنا قرار داد.
پوستر بهزاد شیشه گران که نام آن را «بحران هولناک آب» گذاشته است

برچسب ها:,