برنامه احیای گورخر ایرانی در پارک ملی کویر وارد فاز عملیاتی شد

باغ من: احیای جمعیت گورخر، با انتقال هفت گورخر ایرانی از ذخیره گاه زیست کره توران، در پارک ملی کویر وارد فاز عملیاتی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، حمیدظهرابی، معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان این خبر اظهار داشت: گورخرهای منتقل شده، از سایت تکثیر وپرورش موجود در ذخیره گاه زیست کره توران به پارک ملی کویر منتقل شده اند.
او افزود: تعداد ۱۰ گورخر در این فرایند، زنده گیری شده اند که متأسفانه حین انتقال سه گورخر تلف شده اند اما هفت گور به سلامت به مقصد رسیده اند.
ظهرابی تصریح کرد: یکی از گورها به علت حساسیت به «آتروفین» (داروی بیهوشی مختص فرد سمان) بعد از بیهوشی شرایط پایداری نداشته و تلف شده، دو گور دیگر هم حین انتقال تلف شده اند.
وی تاکید کرد: باآنکه تلف شدن حیوانات در فرایند انتقال امری غیرطبیعی نیست اما تلف شدن گورخرها حین انتقال برای ما قابل قبول نیست و به همین خاطر امروز (دوشنبه) به اتفاق متخصصان و دامپزشکان عازم منطقه هستم تا مبحث را از نزدیک بررسی کنم.
پارک ملی کویر در غرب استان سمنان، یکی از زیستگاه های مهم گورخر ایرانی در کشور بوده است که آخرین گزارش ها از مشاهده این جانور در پارک ملی کویر، مربوط به اوایل دهه ۱۳۶۰ بودهاست.
برنامه احیای جمعیت گورخر ایرانی در پارک ملی کویر از سال قبل با شروع فاز مطالعاتی، شروع شد.