دانشجویان بهترین تسهیل گران فعالیت های محیط زیستی هستند

باغ من: رییس جهاد دانشگاهی مازندران اظهار داشت: در زمینه فعالیت های محیط زیستی نهضت تسهیل گران محیط زیست باید شکل بگیرد و دانشجویان بهترین قشر برای کار تسهیل گری هستند.
به گزارش باغ من به نقل از مهر رئیس جهاد دانشگاهی استان مازندران در اختتامیه چهارمین گردهمایی دانشجویان حامی محیط زیست و منابع طبیعی کشور اظهار نمود: سه ضلع اصلی توسعه پایدار انسان، انرژی و محیط زیست است. در میان این ضلع ها، انسان اصل است و همه آفریده های الهی برای آن است که انسان را به کمال برساند. واحد عبداللهیان افزود: متاسفانه گاهی انسان این آفریده ها را دچار صدمه می کند. رئیس جهاد دانشگاهی مازندران با اشاره به اینکه فرآیند حفظ پایدار محیط زیست، توسعه پایدار را محقق می کند، اظهار نمود: برای دستیابی به توسعه پایدار باید به این سئوال پاسخ دهیم که آیا انسان مسئله است یا محیط زیست؟ از نظر من مسئله انسان است، چون تا زمانی انسان در محیط زیست دخالت نکرده محیط زیست دچار صدمه و تخریب نشده است. وی تصریح کرد: در شرایط حاضر تخریب در همه جوامع رخ می دهد اما در جوامع توسعه یافته شدت تخریب کنترل شده است و در ایران این کنترل مشاهده نمی گردد. رئیس جهاد دانشگاهی مازندران با تاکید بر اینکه معضل پسماند گریبانگیر استان های شمالی است که فرآیند توسعه را تحت الشعاع قرار می دهد. عامل تخریب هم ما انسان ها هستیم که تک تک ما در این وضعیت نقش داریم. عبداللهیان اظهار نمود: از آنجائیکه انسان مسئله است باید خود، در بهبود شرایط محیط زیستی نقش آفرینی کند. همینطور باید بدانیم که حل مسائل محیط زیستی باید از پایین به بالا رخ دهد و بهبود محیط زیست باید توسط فعالیت های مردمی مشابه گردهمایی دانشجویان حامی محیط زیست صورت گیرد. وی افزود: در زمینه فعالیت های محیط زیستی نهضت تسهیل گران محیط زیست باید شکل بگیرد. دانشجویان هم بهترین قشر برای کار تسهیل گری هستند. نتیجه عملکرد این گروه سبب حساس شدن جامعه نسبت به محیط زیست می گردد. عبداللهیان با تاکید بر اینکه در حوزه محیط زیست مشکل قانون نداریم، اظهار داشت: از لحاظ کمیت، قوانین محیط زیستی بسیاری داریم اما اینکه چرا این قوانین منجر به حفظ محیط زیست نشده است؛ باید مورد بررسی قرار گیرد. شاید قوانین ضمانت اجرایی ندارند یا شاید ما شهروندان اهتمام کافی برای اجرای این قوانین نداشته ایم. رییس جهاد دانشگاهی مازندران عنوان کرد: در کشورهای توسعه یافته علاوه بر قواعد حقوقی، قواعد اخلاقی هم سبب کاهش روند تخریب شده است، ازاین رو ما هم برای حفظ محیط زیست باید قواعد اخلاقی را در کنار قواعد حقوقی تقویت نماییم. عبداللهیان در انتها تصریح کرد: دانشجویان می توانند در زمینه تقویت قواعد اخلاقی محیط زیست نقش آفرینی کنند و در جهت فرهنگسازی محیط زیستی مثمر ثمر باشند. چهارمین گردهمایی دانشجویان حامی محیط زیست و منابع طبیعی کشور روز گذشته و امروز (سه شنبه و چهارشنبه ۲۴ و ۲۵ مهرماه) در دانشگاه بابلسر مازندران با حضور شوراهای مرکزی مناطق هشت گانه دانشجویان حامی محیط زیست برگزار گردید.

برچسب ها:,