مهر پاک تهران

باغ من: مهرماه امسال در حالی به آخر رسید که هوای پایتخت طی ۳۰ روز این ماه در شرایط مطلوب بود.

به گزارش باغ من به نقل از ایسنا، پایتخت نشینان در مهر ماه امسال در مجموع هوای مطلوبی تنفس کردند. در این ماه هوای تهران به لطف بارش های پاییزه دو روز ( ۷ و ۱۵ مهر ماه) در شرایط پاک بود، همینطور هوای پایتخت در بقیه روزهای این ماه در شرایط سالم قرار داشت.

کیفیت هوای تهران در مهر ماه سال قبل هم حدودا مشابه امسال بود. در نخستین فصل پاییز ۹۶ پایتخت نشینان یک روز هوای پاک و ۲۹ روز هوای سالم تنفس کردند.

اما کیفیت هوای تهران در مهر ماه سال ۹۵ و مهرهای پیش از آن چند روزی نامطلوب برای گروه های حساس بود. در مهر ماه این سال تهرانی ها دو روز هوای ناسالم برای گروه های حساس و ۲۸ روز هوای سالم تنفس کردند. افزایش غلظت ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون علت ناسالم شدن هوا برای گروه های حساس طی این دو روز بود.

اولین فصل پاییز ۹۴ هم هوای تهران ۲۶ روز سالم و طی چهار روز به علت افزایش غلظت ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون ناسالم برای گروه های حساس بود.

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت هوای پایتخت در مهر ماه ۹۳ در شرایط بدی قرار داشت. در این بازه زمانی تهرانی ها ۱۱ روز هوای ناسالم برای گروه های حساس تنفس کردند همینطور در مهرماه این سال هوای تهران دو روز در شرایط پاک و ۱۷ روز سالم بود. لازم به ذکر است که کیفیت هوای تهران در مهر ماه سال ۹۲ هم در شرایط بدتری قرار داشت و در این بازه زمانی هوا ۲۰ روز ناسالم برای گروه های حساس و دو روز ناسالم برای همه گروه ها بود و تنها ۸ روز در شرایط سالم قرار داشت.

برچسب ها:, , ,