انتصاب سرپرست مرکز امور بین الملل وکنوانسیون های سازمان محیط زیست

باغ من: نرگس صفار در حکمی از طرف عیسی کلانتری معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست، بعنوان سرپرست مرکز امور بین الملل و کنوانسیون ها منصوب گردید.

به گزارش باغ من به نقل از مهر در حکم عیسی کلانتری رییس سازمان حفاظت محیط زیست خطاب به نرگس صفار آمده است: به سبب این حکم به سمت سرپرست مرکز امور بین الملل و کنوانسیون های سازمان منصوب می شوید. توفیق سرکار عالی را از خداوند سبحان خواستارم.
نرگس صفار قبل از این بعنوان رئیس گروه سازمان ها و پروژه های منطقه ای و بین المللی سازمان حفاظت محیط زیست مشغول فعالیت بوده است.