مردودی ۲۱ درصد خودروهای سنگین دارای معاینه فنی از تست آلایندگی

باغ من: مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران از کنترل وضعیت آلایندگی ۱۱۳۴ دستگاه خودروی سنگین توسط اکیپ سیار تست آلایندگی کنار جاده ایی به همراه پلیس در شهر تهران آگاهی داد.
به گزارش باغ من به نقل از ایسنا، سید نواب حسینی منش با نمایش گزارشی در مورد ارزیابی آلایندگی خودروهای سنگین در حال تردد در شهر تهران اظهار داشت: با توجه به آغاز مرحله دوم طرح کاهش و کنترل مکانیزه معاینه فنی کلیه وسائط نقلیه توسط دوربین های شهر تهران و اهمیت بحث کنترل آلایندگی خودروهای سنگین، از دو ماه گذشته شهرداری تهران علاوه بر انجام معاینه فنی ۹۵ درصد از اتوبوس های شرکت واحد، با هدف پایش و نظارت بر اصالت معاینه فنی خودروهای سنگین نسبت به کنترل مضاعف آلایندگی این خودروها به صورت اتفاقی در سطح شهر اقدام نموده است.

وی با اشاره به اینکه بر طبق آمار استحصال شده از ۱۱۳۴ دستگاه خودروی سنگین ۸۵ درصد از این خودروها دارای معاینه فنی و ۱۵ درصد فاقد معاینه فنی بوده اند. اظهار داشت: در ارزیابی مجدد از خودروهای دارای معاینه فنی ۲۱ درصد از آن از آزمون آلایندگی مردود و معاینه فنی آن ابطال شده است. همین طور در مجموع ۳۳ درصد از کل خودروهای ارزیابی شده به سبب فقدان معاینه فنی و یا تولید آلایندگی بیش از اندازه مجاز تایید شده توسط سازمان حفاظت از محیط زیست توسط پلیس جریمه و اعمال قانون گردیده و دو دستگاه خودرو باز به سبب تولید آلایندگی زیاد فک پلاک و به تعمیرگاه اعزام شده است.

وی در توضیح علت مردودی خودروهای دارای معاینه فنی اشاره کرد: مردودی خودروهای دارای گواهی معاینه فنی معتبر از دو حالت خارج نیست. یا اینکه آزمون های انجام شده برای تایید خودرو در مراکز معاینه فنی دارای اصالت و یا صحت نیست و یا احیانا خودروها سپس ستاندن معاینه فنی دچار ایراد ویا خرابی شده اند. به هرحال در صورت برخورد با این موارد علاوه برابطال معاینه فنی، جهت ارزیابی و بررسی موضوع، کلیه موارد و مستندات به دستگاه ها و بخش های نظارتی ذیربط گزارش میگردد.

حسینی منش در ارتباط با نحوه بازدید و کنترل این اکیپ ها اظهار داشت این اکیپ های سیار به همراه پلیس علاوه بر کنترل اتفاقی خودروها در شهر تهران به صورت مشخص از اتوبوس های سرویس سازمان ها و ادارات، اتوبوسهای شرکت واحد، خودروهای باربری، خودروهای خدمات شهری شهرداری ( حمل نخاله و زباله )بازدید می کنند. در این دوماه اتوبوسهای مربوط به سرویس کارکنان شهرداری تهران- سایپا- ایران خودرو-صدا و سیما -کشتیرانی کنترل و بررسی شده است.
بر طبق گزارش روابط عمومی ستاد معاینه فنی شهرداری تهران، مدیرعامل ستاد معاینه فنی درباب میزان مشارکت شهروندان در اطلاع دادن خودروهای دودزا اظهار داشت خوشبختانه سپس اعلام درگاه ارتباطی ۱۸۸۸ به شهروندان جهت اعلام خودروهای دودزا به شهرداری تهران، شهروندان در این زمینه همکاری خوبی داشته اند و چندین مورد توسط گزارش های مردمی به این ستاد اعلام گردید که بلافاصله نسبت به اعزام اکیپ به همراه پلیس جهت رسیدگی و بررسی سوژه اقدام و حتی در یک مورد به سبب آلایندگی زیاد خودرو پلاک خودرو توسط پلیس فک و آن خودرو به تعمیرگاه اعزام شد.