تولید پارچه های دوجداره با قابلیت جذب آلودگی های صوتی در کشور

باغ من: پژوهشگران دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به تولید پارچه های دوجداره ای با قابلیت جذب آلودگی های صوتی در محیط شدند.
به گزارش باغ من به نقل از ایسنا، محمد داودآبادی فراهانی، فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر از محققان این طرح، وجود صداهای نامطلوب و ناهنجار را یکی از آلودگی های محیط زیست نام برد و اظهار داشت: این آلودگی سبب سلب آسایش افراد میگردد که برای رفع این گونه آلودگی ها روش های متفاوتی جهت کاهش آن توسط محققان نمایش شده است.

وی استفاده از پارچه های طراحی و تولید شده متناسب با اماکن را همچون روش های مناسب به منظور کاهش آلودگی صوتی عنوان نمود و افزود: بر این اساس در این تحقیق یک دسته از پارچه های دوجداره که بر روی ماشین های “حلقوی تاری” تولید می شوند، به لحاظ میزان جذب صوت، مورد بررسی قرار گرفتند.

فراهانی افزود: نتایج به دست آمده از این تحقیق تجربی نشان داد که می توان با ساختمان بافت مناسب و همین طور لایه گذاری متفاوت به کاهش آلودگی صوتی در فرکانس های متنوع دست یافت.

این محقق به جزئیات این طرح اشاره نمود و اظهار داشت: در این تحقیق نمونه هایی از پارچه دوجداره حلقوی تاری با طریق های مختلف قرار دادن نخ بین دو لایه پارچه در یکی از کارخانجات ایران تولید شدند و همین طور با تنظیم ماشین، ضخامت و وزن نمونه ها با تغییرات مورد نظر بافته شدند.

وی انجام آزمایشات مربوط به جذب صوت بر روی نمونه ها تحت فرکانس های مختلف را از دیگر مراحل این تحقیق عنوان نمود و تصریح کرد: از این پارچه ها می توان برای کاهش آلودگی صوتی در سالن هایی که فضای داخل آن با پارتیشن ها از هم جدا شده تا محل استقرار کارکنان قرار گیرد، می توان استفاده نمود.

فراهانی استفاده برای تزیین دیوار ساختمان را که ضمن تزیین، آلودگی صوتی را می کاهد، از دیگر کاربردهای این پارچه ها ذکر کرد و اضافه کرد: ساختمان بافت با بیشترین مقدار تخلخل حداکثر جذب صوت را دارد. ضمن آنکه تخلخل بیشتر، مصرف نخ را در تولید پارچه دوجداره حلقوی تاری کمتر می کند که از نظر اقتصادی مطلوب است.

محقق این طرح با اشاره به اینکه ارتقای جذب صوت این پارچه مرحله بعد این تحقیق است، اظهار نمود: برای این منظور این پارچه با نانو الیاف پوشش داده خواهد شد.

برمبنای اعلام دانشگاه امیرکبیر، این طرح با راهنمایی دکتر علی اصغر اصغریان جدی از اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دکتر مصطفی جمشیدی اوانکی عضو هیات علمی دانشگاه گیلان انجام شد.

برچسب ها:, , ,