معاون امور مجلس سازمان محیط زیست منصوب گردید

باغ من: اصغر دانشیان در حکمی از طرف معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست، به سمت معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست منصوب گردید.

به گزارش باغ من به نقل از مهر، در حکم عیسی کلانتری رییس سازمان حفاظت محیط زیست خطاب به اصغر دانشیان آمده است: به سبب این حکم جنابعالی به سمت معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان منصوب می شوید. امیدوارم موفق و موید باشید.