تدبیر مؤثر برای کاهش مصرف انرژی در بخش کشاورزی و انتشار گازهای گلخانه ای

به گزارش باغ من شورای عالی انرژی در ایام پایانی سال قبل مصوبه ای داشت که در صورت اجرایی شدن، به اعتقاد کارشناسان، می تواند مصرف گازوئیل در بخش کشاورزی و هم انتشار گازهای گلخانه ای را کم کند.
به گزارش باغ من به نقل از ایسنا، شورای عالی انرژی ۲۸ اسفندماه سال ۱۳۹۷ تصویب کرد که با عنایت به اجرای برنامه فراگیر در مورد طرح های عملیاتی برای استحصال و بهره برداری از گازهای در حال سوختن و مشعل، وزارت نفت موظف است حداکثر تا ۳ ماه بعد از ابلاغ این مصوبه نسبت به اعلام فراخوان برای گازهای در حال سوختن و مشعل در مناطق باقی مانده شامل مسجد سلیمان، غرب کارون و پارس جنوبی به قیمت عادله مبحث ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه اقدام نماید.
سازوکارهای تشویقی و محدوده دوره تشویق سرمایه گذاران حداقل به مدت پنج سال برعهده وزارت نفت می باشد. همینطور بر مبنای مصوبه شورای عالی انرژی، به منظور برق دار کردن چاه ها و تلمبه های آب کشاورزی، وزارتخانه های نفت، نیرو و جهاد کشاورزی موظفند با اتخاذ تدابیر لازم نسبت به برق دار کردن سالانه ۲۵ هزار حلقه چاه و تلمبه آب تا آخر برنامه ششم توسعه اقدام نمایند.
در همین خصوص، احمد کفاشی – رئیس امور انرژی سازمان برنامه و بودجه کشور – درباره این مصوبه شورای عالی انرژی اظهار نمود: این مصوبه، دو مبحث را پوشش می دهد، یکی بحث جمع آوری گازهای مشعل و گازهایی است که در مناطق نفتی در حال سوختن است. این گازها همان گونه که می دانید، مشکلات زیست محیطی بسیاری را به همراه دارد.
وی ادامه داد: کشورها مطابق برنامه های جامع خود مکلف شده اند یک سری برنامه ها را اجرایی کنند که انتشار گازهای گلخانه ای را کاهش دهند. مطابق ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه هم تکلیف شده است که دولت طرح های جمع آوری گازهای همراه را اجرایی و به نحوی عمل کند که تا آخر برنامه ششم توسعه ۹۰ درصد گازها جمع آوری شود.

رئیس امور انرژی سازمان برنامه و بودجه کشور خاطرنشان کرد: قراردادهایی در وزارت نفت در این خصوص منعقد شده، منتها این مورد به شورای عالی انرژی ابلاغ گردید و مورد بحث قرار گرفت و خروجی این کار این بود که در جهت برنامه ششم توسعه تکلیف شد که جمع آوری گازها در مناطق باقیمانده همچون مناطق نفتی– مسجدسلیمان، غرب کارون و پارس جنوبی- را انجام دهند و جمع آوری این گازها را با قیمت عادله به شرکت های غیردولتی واگذار کنند. البته مقرر است مشوق هایی برای تسریع این مورد در این فراخوان ها به کار گرفته شود.
کفاشی متذکر شد: مبحث بعدی، بحث برق دار کردن چاه ها و تلمبه های آب کشاورزی است که در این خصوص مصوبه شورای عالی اقتصاد را در سال ۱۳۹۳ داشتیم که از محل قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ابلاغ گردیده بود. بر این اساس، قرار بود یک سری چاه ها در کشور که در حدود ۱۰۰ هزار حلقه چاه بود، برق دار شوند.
وی خاطرنشان کرد: علیرغم این که سه سال از این مصوبه گذشته بود، اما عملکرد قابل توجهی نداشته است. مبحث باردیگر به شورای عالی انرژی ارجاع شد و موانع بررسی گردید. بر این اساس، تکلیف شد که وزارت نفت و نیرو اقداماتی در این زمینه انجام دهند که این مصوبه اجرایی شود.

رئیس امور انرژی سازمان برنامه و بودجه کشور تصریح کرد: شورای عالی انرژی این گونه ابلاغ کرده که وزارت نفت و نیرو موظف می باشند تدابیری را اتخاذ کنند که سالانه ۲۵ هزار حلقه چاه تا آخر برنامه ششم برق دار شود. این پروژه هم همچون پروژه قبلی از لحاظ زیست محیطی بسیار کمک خواهد نمود که مصرف گازوئیل در بخش کشاورزی کاهش داده شود و در نتیجه انتشار گازهای گلخانه ای کاهش پیدا کند.