اشتغالزایی در مناطق سیل زده بر مبنای شرایط زیست بوم باشد

به گزارش باغ من یک فعال حوزه کسب و کار اظهار داشت: اشتغالزایی در مناطق سیل زده باید بر مبنای شرایط زیست بوم باشد و دولت نمی تواند بدون آموزش، وظیفه خویش را تنها در اعطای وام و تسهیلات مالی خلاصه کند.
رؤیا قاسمی، کارآفرین و فعال حوزه کسب و کار ضمن بیان این مطلب به خبرنگار مهر اظهار داشت: در ابتدا باید بپذیریم که وقوع سیل سبب شده تا شرایط زندگی برای اهالی و بومیان آن مناطق دگرگون شود و باتوجه به تغییرات آب و هوایی و شرایط اقلیمی جدید، سایه سیل به صورت کامل از بین نرفته و همچنان برای سال های بعد هم باید منتظر شرایط مشابهی باشیم، برهمین اساس همانگونه که برای بازسازی خانه ها اقدامات مطالعاتی انجام می شود می بایست برای احیا مشاغل هم حساب شده و با طرح و برنامه عمل کرد. وی خاطرنشان کرد: اعطای وام و تسهیلات مالی آن هم بدون مطالعه و آموزش مردم، تنها سبب مقروض شدن بیشتر آنها به بانک ها می شود درحالی که قبل از احیا کسب و کارها می بایست مطالعات میدانی منطقه ای صورت گیرد سپس برپایه طرحی جامع شیوه های راه اندازی مشاغل جدید را به اهالی معرفی و آموزش داد. وی با اشاره به اینکه وقوع سیل امروز از یک حادثه تبدیل به یک مسئله شده است اضافه کرد: نگرش مسئله محور به مبحث سیل سبب می شود تا درصدد راهکار برای حل مسئله برآییم به همین خاطر زمان آن رسیده تا گروه های پژوهشی و حتی دانشگاه ها برای مطالعه و بررسی شیوه های پایدار کسب و کار و اشتغال وارد استان های سیل زده شوند. قاسمی افزود: شرایط اقلیمی جدید بی گمان نگاهی پایدار و دراز مدت می طلبد. با نگاهی جدی تر به تغییر اقلیم می بایست به گونه های بومی و بادوام تر متناسب با هر منطقه و توسعه آن فکر کرد که این دگرگونی با خود مشاغل مرتبط و حلقه های واصله جدید به همراه دارد. به صورت نمونه در منطقه ای که به علت تغییر اقلیم امسال به جای گندم رو به کاشت گیاهان دارویی می آورد بهترین اقدام دولت می تواند راه اندازی و پشتیبانی از مجموعه هایی باشد که در این مناطق مبادرت به فرآوری این محصول نظیر اسانس گیری و یا چای گیاهی می کنند. این مشاور کسب و کار اضافه کرد: تخریب های گسترده در بعضی از روستا سبب شده تا منازل نزدیک به بستر رودخانه کامل از بین برود و حریم رودخانه از نو احیا شود بنابراین باید با احترام به طبیعت و شناخت صحیح شیوه های همزیستی با آن، تغییراتی در جهت زندگی پایداری و اشتغالی همسو با شرایط جدید اتخاذ شود. رؤیا قاسمی تصریح کرد: سیل یک پدیده مسئله محور و گره خورده با محیط زیست است بنابراین راهکارهای دولت نمی تواند تنها به اعطای وام و جبران خسارت خلاصه شود بلکه مسئولان باید با نگاهی کارشناسانه به رصد، پایش و شیوه های بهره وری پایدار از آن بپردازند.