یازدهمین جلسه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه برگزار گردید

به گزارش باغ من یازدهمین جلسه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه به ریاست معاون اول رئیس جمهور، و با حضور رئیس سازمان محیط زیست، وزیر نیرو، و استانداران حوضه آبریز دریاچه ارومیه برگزار گردید.

به گزارش باغ من به نقل از مهر، شش سال بعد از اجرای طرح احیای دریاچه ارومیه و با حضور اعضای کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه، یازدهمین جلسه این کارگروه امروز دوشنبه شانزده اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ به ریاست معاون اول محترم رئیس جمهور برگزار گردید.
از مهم ترین اهداف این جلسه بررسی جزئیات برنامه عملیاتی نقشه راه احیای دریاچه ارومیه در سال ۱۳۹۸ و بررسی و تصویب الزامات و اعتبارات مورد نیاز اجرای این طرح در این سال بود.
در این جلسه راهکارها و پیشنهادهای لازم جهت به اتمام رسیدن بخش عمده ای از پروژه های در دست اقدام در سال ۱۳۹۸ توسط وزرای محترم عضو کارگروه ملی عرضه گردید و تصمیمات لازم به منظور تأمین اعتبار و دستیابی به این اهداف اتخاذ شد.