واحدهای مستنکف از قانون حفاظت خاک در فهرست صنایع آلاینده قرار می گیرند

باغ من: مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به اینکه مدیریت منابع خاک و جلوگیری از آلودگی و تخریب آن یکی از مهمترین چالش های محیط زیستی بوده که لزوم تحقق قانون حفاظت از خاک را در کشور دوچندان می کند، اظهار داشت: به منظور تحقق این قانون  فعالیت های کلیه دستگاه ها و نهادهای مرتبط و بخش های دیگر در جهت جلوگیری از تخریب و آلودگی و مدیریت بهینه خاک پایش می شود.

به گزارش باغ من به نقل از ایسنا کیومرث کلانتری افزود: با عنایت به تصویب و ابلاغ قانون حفاظت از خاک و برمبنای ماده ۱۸ این قانون، تمامی واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی، زیر بنایی و معدنی مکلف هستند نسبت به پایش آلودگی خاک اقدام و نتیجه آنرا در چارچوب خوداظهاری به محیط زیست ارائه نمایند.

مدیرکل محیط زیست استان تهران اضافه کرد: محیط زیست استان تهران جهت تحقق قانون، برنامه ریزی و هماهنگی لازم از طرف ادارات شهرستانی با واحدهای مشمول و سایر بخش های مرتبط برای ثبت نام در سامانه جامع پایش محیط زیست و مبادلات پسماند و ارائه نتایج پایش آلودگی خاک و منابع آلوده کننده آنرا در دستورکار دارد.

وی با اشاره به لزوم اجرایی شدن هرچه سریعتر این قانون در استان تهران اظهار داشت: برابر قانون نام واحد مستنکف، ازسوی محیط زیست در لیست واحدهای آلاینده سوژه قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۸۷ قرار داده می شود.

مدیرکل محیط زیست استان تهران اشاره کرد: در کنار خود اظهاری واحدهای مشمول این قانون، پایش و نظارت دوره ای و لازم از طرف محیط زیست استان به منظورهمفکری با اینگونه واحدها و اصلاحات احتمالی لازم در فرایندهای محیط زیستی واحدها تا تحقق کامل قانون صورت خواهد گرفت.

به گزارش روابط عمومی محیط زیست استان تهران، کلانتری درانتها اظهار داشت: قانون حفاظت از خاک که لایحه آن به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی در جلسه ۳۰ فروردین ۱۳۹۴ هیئت وزیران به تصویب رسیده بود، ۴ خرداد ۱۳۹۸ در مجلس شورای اسلامی و ۱۲ خرداد ۹۸ در شورای نگهبان به تصویب و تأیید رسید و در اواخر خرداد ماه سال جاری از طرف رئیس جمهوری برای اجرا ابلاغ گردید.

منبع: