شناسایی و ابلاغ اخطاریه به واحدهای دامپروری مسیر فرودگاه امام(ره)

به گزارش باغ من معاون نظارت و پایش حفاظت محیط زیست استان تهران از شناسایی تعداد ۱۳۵ واحد دامپروری در جهت بررسی معضلات زیست محیطی مسیر فرودگاه بین المللی امام (ره) اطلاع داد.
به گزارش باغ من به نقل از مهر، محمد رستگاری در تشریح این خبر با اشاره به اینکه از مهمترین معضلات سال های اخیر حفاظت محیط زیست استان تهران استشمام بوی نامطبوع در راه فرودگاه امام (ره) می باشد، اضافه کرد: بر مبنای بررسی ها و اقدامات به عمل آمده یکی از کانون های سهم بو دامداری های واقع در مجتمع دامگستر است که شناسایی و ارزیابی عملکرد این واحدها در دستور کار پایش ویژه اداره کل حفاظت محیط زیست قرار گرفته است. وی با اشاره به اینکه طی گشت و پایش هفته گذشته ۱۳۵ واحد در این مجتمع شناسایی و اخطاریه زیست محیطی دریافت نمودند، تصریح کرد: خوشبختانه عزم جدی به منظور جلوگیری و کنترل فعالیت واحدهای آلاینده به منظور کاهش انتشار بوی نامطبوع در راه فرودگاه امام وجود دارد و طبق قانون هوای پاک صاحبان صنایع ملزم به کنترل آلودگی در منشأ هستند و در صورت عدم اجرای آن در مهلت مقرر، ضمن ممانعت از فعالیت آنها، موازین قانونی ملاک عمل قرار خواهد گرفت.