کارشناسان محیط زیستی تاکید کردند گروه ۲۰ از کاهش تولید پسماندها غافل مانده است

باغ من: کارشناسان و فعالان محیط زیستی معتقدند که اهداف گروه ۲۰ در کاهش پسماندهای پلاستیکی، ˮتولید فزاینده این زباله هاˮ را مورد نظر قرار نداده است.
به گزارش باغ من به نقل از ایسنا، فعالان محیط زیستی از اهداف کشورهای گروه ۲۰ در کاهش نفوذ پسماندهای پلاستیکی به اقیانوس ها و به صفر رساندن آن تا سال ۲۰۵۰ استقبال کردند اما معتقدند این اهداف قلب این مشکل را مورد هدف قرار نداده است.
همین طور به اعتقاد فعالان محیط زیستی، زمان تعیین شده برای تحقق به صفر رسیدن نفوذ پسماندهای پلاستیکی به اقیانوس ها بسیار دور است و تعداد کمی از گام های پیشنهادی توسط اعضای گروه ۲۰ داوطلبانه است و به سبب اینکه رعایت آنها اجبار قانونی ندارد، تاثیرگذاری خودرا از دست می دهد.
«یوکیهیرو میساوا» از صندوق جهانی طبیعت ژاپن اظهار داشت: مسیر تعیین شده مطلوب است اما تمرکز بیشتر بر مدیریت پسماندها بوده در صورتیکه مهم ترین اقدام، کاهش میزان فزاینده تولید پسماندها در سطح جهانی است.
طبق اعلام بانک جهانی در سال ۲۰۱۶ میلادی جهان حدود ۲۴۲ میلیون تن پسماند پلاستیکی تولید کرده است. سالانه حدود هشت میلیون تن از این پسماندها وارد اقیانوس ها شده و چین و اندونزی بزرگترین متخلفان به حساب می آیند.
نفوذ پسماندهای پلاستیکی به اقیانوس ها و انتشار تصاویری از زباله ها در سواحل و لاشه حیواناتی با معده های مملوء از پلاستیک، اعتراضات عمومی را در جهان به دنبال داشته است.
به گزارش خبرگزاری رویتز، قبل از شروع نشست گروه ۲۰ «شینزو آبه» نخست وزیر ژاپن که میزبانی آنرا به عهده داشت اعلام نمود که مقابله با نفوذ پسماندهای پلاستیکی به اقیانوس ها در اولویت این گروه قرار دارد. او از تمایل ژاپن در هدایت کشورهای جهان در تحقق اهداف این ماموریت همچون توسعه مواد زیست تخریب پذیر و گزینه های دیگر آگاهی داده بود.

منبع: