برگزاری جلسه شورایعالی محیط زیست با حضور رئیس جمهور

به گزارش باغ من جلسه شورایعالی محیط زیست برگزار گردید.
به گزارش باغ من به نقل از ایسنا، در این نشست گزارش سازمان حفاظت محیط زیست در مورد وضعیت آلودگی هوا در مناطق مختلف کشور بخصوص کلانشهرها عرضه و ضوابط و تکالیف سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه های ذیربط در مورد کاهش آلودگی های کلانشهرها بخصوص از راه تعیین وضعیت سوخت وسایل نقلیه موتوری مؤثر بر آلودگی هوا تعیین شد.
همچنین مقرر شد دستگاه های ذیربط در جهت نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی در کلانشهرها بخصوص تاکسیرانی و جایگزینی موتورسیکلت های انژکتوری به جای موتورهای کاربراتوری برنامه ریزی و اقدام نمایند.
در جلسه شورایعالی حفاظت محیط زیست در جهت تعیین و تصویب محدوده های پیشنهادی برای حفاظت و مدیریت تحت یکی از عناوین مناطق چهارگانه سازمان محیط زیست، با عنایت به تفاهمات سازمان حفاظت محیط زیست با وزارت جهاد کشاورزی و احتیاج به تداوم و پایداری حیات وحش در ۱۴ استان کشور مصوب شد حدود یک میلیون هکتار به مناطق حفاظت شده کشور اضافه شود.
تغییر محدوده و بازبینی در حد و حدود مناطقی که به واسطه توسعه روستایی و برخی تداخلات و تعارضات ارزش اکولوژیک خویش را از دست داده و فاقد قابلیت حفاظت می باشد هم از دیگر مصوبات جلسه شورایعالی حفاظت محیط زیست بود.
تأیید ضوابط زیست محیطی طرح های تملک دارایی سرمایه ای و اصلاح مصوبه شورایعالی حفاظت زیست محیط در مورد خسارات ناشی از شکار و صید غیرقانونی توسط متخلفین تحت عنوان بهای جانوران وحشی از لحاظ مطالبه ضرر و زیان و همینطور تعیین ضرر و زیان برخی بی مهرگان، به استناد بند (چ) ماده (۳) قانون شکار و صید از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست بود.
اعضای شورایعالی حفاظت محیط زیست از خدمات و تلاش های وزارت نفت در زمینه تولید بنزین با استاندارهای یورو ۴ و یورو ۵ که منجر به کاهش آلودگی ها شده است، تقدیر کردند.