تاثیر جنگل های حرا بر کاهش کربن آبی

به گزارش باغ من مدیر کل دفتر زیست بوم های دریایی سازمان محیط زیست با اشاره به اینکه هم اکنون ۲۱ هزار هکتار جنگل حرا در خلیج فارس و دریای عمان وجود دارد که تاثیر بسیاری بر کاهش گازهای گلخانه ای دارند، اظهار داشت: در استان های جنوبی کشور نقاط تخریب شده اما مستعد برای «احیای جنگل های حرا» شناسایی شده است و در صورت تامین اعتبارات از راه نهادهای خصوصی و دولتی طرح های توسعه جنگل های حرا را اجرا می نماییم.

داود میرشکار در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اینکه در شرایط حاضر افزایش میزان گازهای گلخانه ای به مشکل عمده جهان تبدیل گشته است، اظهارکرد: این مشکل خصوصاً در کشورهای حاشیه دریاها بیشتر و پررنگ تر است و نتایج گسترده ای برای اکوسیستم های دریایی دارد که وقوع پدیده گرمایش جهانی، اسیدیته شدن اقیانوس ها و تخریب زیستگاه های باارزش مثل آب سنگ های مرجانی – که از جنس کربنات کلسیم هستند – همچون عوارض افزایش گازهای گلخانه ای است همین طور تخریب پوسته های زیستی موجودات دریایی مثل صدف ها و بعضی از فیتوپلانگتون های مفید که جزو خوراک برای سایر زنجیره های غذایی هستند از دیگر نتایج افزایش گازهای گلخانه ای خصوصاً کربن است.

وی با اشاره به اینکه طی سال های اخیر با معضل افزایش شدید کربن ناشی از سوخت های فسیلی مواجه هستیم، اشاره کرد: در اکوسیستم های آبی، با افزایش پدیده کربن آبی روبه رو هستیم؛ کربنی که توسط زیستگاه های ساحلی و دریایی همچون جنگل های حرا جذب می شود.

مدیر کل دفتر زیست بوم های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اهمیت کربن آبی و لزوم ارائه راهکارهایی برای کاهش آن، اظهار داشت: پس از بررسی ها متوجه شدیم که جنگل های حرا در قیاس با سایر زیستگاه ها تا ۳۰ برابر در کاهش کربن آبی نقش دارند و کربن ناشی از سوخت های فسیلی و حریق جنگل ها را به خود جذب می کنند بدین سبب اهتمام داریم با گسترش مناطق مستعد برای کاشت حرا در سواحل جنوبی کشور بتوانیم به کاهش کربن کمک نماییم.

به گفته میرشکار، هم اکنون ۲۱ هزار هکتار جنگل حرا در خلیج فارس و دریای عمان وجود دارد که زیستگاه و محل زادآوری خیلی از گونه ها است که متاسفانه در بعضی نقاط به سبب دستکاری های انسانی، مسدود کردن برخی نقاط جزر و مدی و نرسیدن آب مناسب به برخی مناطق، جنگل های حرا از بین رفته اند اما درسال های اخیر با کمک جوامع محلی و همکاری برخی ارگان ها، برخی از گونه های گیاهی در نقاطی از عسلویه، حاشیه رودخانه بهمنشیر در استان خوزستان و در خلیج چابهار احیا شده است.

وی با تاکید بر اینکه مناطق دیگری در حاشیه خلیج فارس و دریای عمان مستعد کاشت جنگل های حرا هستند، اظهار داشت: امیدواریم بوسیله تکنولوژی های جدید مثل سنجش از طریق دور و تامین اعتبارات، نقاط مستعد را شناسایی و نسبت به کاشت نهال های جنگل های حرا اقدام نماییم که اساسا این روش در جذب و کاهش کربن و افزایش تاب آوری زیستگاه های حساس موثر خواهد بود.

مدیر کل دفتر زیست بوم های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه قسمتی از تخریب جنگل های حرا توسط ارگان هایی مثل پتروشیمی ها اتفاق افتاده است، اشاره کرد: در شرایط حاضر بعضی از این نهادها، در امتداد جبران تخریب ها و اجرای مسئولیت اجتماعی تامین اعتبارات مورد نیاز برای طرح های کاشت و توسعه جنگل های حرا را برعهده دارند.

میرشکار درانتها با اشاره به اینکه آخرین طرح کاشت جنگل های حرا در عسلویه در حدود یک هکتار انجام شده که حدود ۱۰۰ میلیون تومان هزینه داشته است، اظهار داشت: هم اکنون در استان های جنوبی کشور مناطق تخریب شده یا مناطق مستعد برای کاشت نهال های جنگل های حرا شناسایی شده است و اهتمام داریم بوسیله رایزنی با نهادهای خصوصی و دولتی که بهره بردار از دریا هستند، اعتبارات مورد نیاز را تأمین نماییم.