رئیس سازمان محیط زیست: نیازمند سمن های غیرسیاسی هستیم

به گزارش باغ من معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: در کشور به شدت نیازمند سمن های واقعی و غیرسیاسی هستیم.
به گزارش باغ من به نقل از مهر، عیسی کلانتری بامداد امروز در دیدار با علی ربیعی سخنگوی دولت و نشست با اعضای شبکه تشکل های محیط زیستی و منابع طبیعی کشور که در سازمان محیط زیست برگزار شد، اظهار داشت: برخی سمن های ما سیاسی هستند آنها طرفدار محیط زیست نیستند بلکه نفوذی های جریان های سیاسی در محیط زیست هستند. وی تصریح کرد: اما بعضی سمن ها؛ به صورت واقعی دنبال حفظ محیط زیست در کشور می باشند که از آنها حمایت خواهیم کرد. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: بدون مشارکت مردم اساسا محیط زیست نمی تواند از حق خود دفاع کند، نمی توان محیط زیست را فدای کشور یا مردم کرد؛ بلکه باید همه در کنار هم حرکت کنند تا حقی ضایع نشود. باید در این زمینه استراتژی داشته باشیم و بر اساس آن پیش رویم خیلی از مشکلات برطرف می شود. وی تصریح کرد: کشوری که می تواند به سمت پیشرفت حرکت و نسل مولد ایجاد کند باید استراتژی داشته باشد تا نه سیخ بسوزد نه کباب؛ چونکه بدون استراتژی امکان دارد محیط زیست قربانی این اهداف شود یا توسعه پایدار فدای محیط زیست شود.