بودجه تخصیص یافته برای محافظت از حوزه های دریایی ناکافی است

باغ من: معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اهمیت حوزه های دریایی و حفاظت از آنها بودجه های اختصاص یافته را در این زمینه ناکافی دانست و اظهار داشت: برای انجام بهینه برنامه های مطالعاتی و نظارتی در این بخش ها نیازمند تجدید نظر در تخصیص بودجه و اعتبارات هستیم.

به گزارش باغ من به نقل از ایسنا احمدرضا لاهیجان زاده در نشست پروژه تدوین و اجرای طرح جامع حفاظت از محیط زیست و مدیریت مناطق ساحلی جنوب ایران با سوژه حفظ مناطق ساحلی در هرمزگان که امروز در سازمان حفاظت از محیط زیست انجام شد با اشاره به اینکه خوشبختانه در کشور ایران از موهبت های زیادی در زمینه های محیط زیست و طبیعت برخوردار هستیم، اظهار داشت: متاسفانه آنچنان که باید حافظ و قدردان این نعمات الهی نبوده ایم. همچون ظرفیت های طبیعی کشور می توان به عرصه های دریایی و جنگل ها اشاره نمود که به سبب عدم بهره وری مناسب و اصولی صدمات جبران ناپذیری به این حوزه ها وارد کرده ایم.

وی در ادامه با اشاره به برنامه ششم توسعه و سفارش های مقام معظم رهبری اظهارکرد: معاونت محیط زیست دریایی و تالاب های سازمان حفاظت محیط زیست از دیرباز مطالعات گوناگون و مستمری را در پهنه های آبی و سواحل در نقاط جنوبی و شمالی کشور انجام داده است و این بررسی ها و مطالعات کماکان ادامه دارد.

در ادامه این نشست اسانو – نماینده جایکا در ایران – به تشریح فعالیت های مطالعاتی و همکاریهای صورت گرفته پرداخت و اظهار داشت: کشور ژاپن پیوسته در صدد افزایش همکاری ها و تعاملات با جمهوری اسلامی ایران بوده است و نمود این تعاملات را در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی شاهد می باشیم.

وی اضافه کرد: جایکا به نمایندگی از دولت ژاپن تمام تلاش خودرا برای همکاری با دولت ایران برای حمایت و حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست به کار گرفته است. قسمتی از همکاریهای جایکا با ایران مربوط به دریاچه ارومیه و بخش دیگر مربوط به تالاب انزلی و منطقه انزلی می شود. برخی موارد زیست محیطی در تهران همین طور مدیریت آب ها در بعضی مناطق نیز همچون همکاریهای متقابل جایکا با دولت ایران و سازمان حفاظت محیط زیست بوده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، آژانس همکاریهای بین المللی ژاپن (جایکا)سازمان نیمه دولتی است که کمک هایی را به صورت همکاری فنی، مساعدت های رسمی ژاپن برای توسعه (ODA)، وام و تامین مالی ارائه می دهد. پروژه تدوین و اجرای طرح جامع برای حفاظت و مدیریت محیط زیستی مناطق ساحلی جنوب جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۱۷ با حمایت فنی جایکا شروع شد و در سال ۲۰۲۰ به اتمام خواهد رسید. کل مناطق ساحلی استان هرمزگان و جزایر لاوان و شیدور محدوده مورد مطالعه طرح جامع است.

منبع: