ذخیره گاه های زیست کره کشور دارای برنامه عملیاتی مدون شدند

به گزارش باغ من معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: ذخیره گاه های زیست کره کشور دارای برنامه عملیاتی عملیاتی مدون شدند.

به گزارش باغ من به نقل از ایسنا حمید ظهرابی اظهارکرد: هم اکنون ایران دارای ۱۳ ذخیره گاه زیست کره به اسامی هامون، گنو، حرا، ارژن و پریشان، دنا، تنگ صیاد و سبزکوه، ارسباران، ارومیه، میانکاله، کویر، توران، گلستان و کپه داغ ثبت شده در برنامه انسان و کره مسکون یونسکو است.

معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: این ذخیره گاه طیف وسیعی از تنوع اکوسیستمی، ذخائر ژنتیکی و زیستگاه های تنوع جانوری، گیاهی، اقتصادی و اجتماعی را شامل و در واقع بعنوان یک بانک و نمونه ای از اکوسیستم های طبیعی کشور محسوب می شوند.

وی با تاکید بر اینکه بدنه اصلی ذخیره گاه های زیست کره کشور را مناطق چهارگانه تشکیل داده است و سازمان حفاظت محیط زیست بر حفاظت از آنها اهتمام دارد، اظهار داشت: در عرصه های پیرامونی آنها که در واقع بخش دیگری از ذخیره گاه زیست کره را در برگرفته و در واقع تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم فعالیت های انسانی را بر مناطق داشته اند، برنامه مشخصی وجود نداشته و متأسفانه از تأسیس این ذخیره گاه از سال ۱۳۵۵ تابحال به این مهم پرداخته نشده است.

معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست اشاره کرد: در قالب بند “ظ” ماده ۳۸ قانون برنامه ششم و جلب مشارکت مردمی در حفاظت از تنوع زیستی کشور و بهره برداری مسئولانه از منابع به منظور انتفاع مردم محلی و با رویکرد توسعه اقتصاد مقاومتی این برنامه تهیه شده و امید است با عملیاتی شدن آن گام موثری برای توسعه پایدار کشور و جلب مشارکت جوامع بومی و محلی در حفاظت از تنوع زیستی برداشته شود.

وی در ادامه اظهار داشت: بر طبق این برنامه دو ساله اعتباری بالغ بر۸۹ میلیارد تومان درخواست شد که صرف ارتقای حفاظت، ایجاد زیرساخت های طبیعت گردی، احیا بازسازی مناطق، مقابله با بیماری ها و آفات و جلب مشارکت جوامع بومی و محلی و بهره گیری از تکنولوژی های نوین حفاظتی خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، ظهرابی با اشاره به اینکه در بودجه سال ۱۳۹۸ برنامه مدیریت دو ذخیرگاه زیست کره، گلستان و دنا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، اظهرکرد: در این پیشنهاد برای سایر ذخیرگاه های زیست کره کشور برنامه ریزی شده است.

پیش نویس بخشنامه تشکیل کارگروه مدیریت و بهره برداری پایدار کوهستان تهیه شد

معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر مدیریت یکپارچه کوهستان و لزوم حفظ پایداری اکوسیستم کوهستان اظهارکرد: تشکیل کارگروه مدیریت و بهره برداری پایدار کوهستان در دستورکار قرار گرفته است و متن پیشنهادی برای تصویب هیئت دولت با همکاری دستگاه های ذیربط تهیه شد.

ظهرابی با اشاره به اینکه کوهستان زیست بوم ارزشمندی است که واجد ارزش های زیستی گوناگون است، اظهار داشت: منابع آب کشور وابسته به این اکوسیستم و خیلی از فعالیت های توسعه ای وابسته یا متاثر از کوهستان است.

وی با تاکید بر مدیریت یکپارچه کوهستان و لزوم حفظ پایداری اکوسیستم کوهستان اظهارکرد: تشکیل کارگروه مدیریت وبهره برداری پایدار کوهستان در دستورکار قرار گرفته است و متن پیشنهادی برای تصویب هیئت دولت با همکاری دستگاه های ذی ربط تهیه شد.

محمد مدادی مدیر کل دفتر موزه ملی و ذخایر ژنتیکی نیز در این زمینه اظهار داشت: بعد از برگزاری جلسات گوناگون با حضور نمایندگان ارگان های مرتبط، آخرین جلسه بررسی و تدوین بخشنامه کارگروه ملی کوهستان در تاریخ ۱۲شهریور۹۸ باحضور معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی در پردیسان تشکیل و متن بخشنامه به منظور ارائه به هیئت دولت آماده شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، در این بخشنامه وظایف تمام ارگان های مرتبط تعریف و نحوه اداره کارگروه در سطح ملی و نیز در ساختارهای متناظر استانی تبیین شده است. این پیش نویس بزودی برای طی مراحل تصویب به هیات دولت ارائه خواهد شد.

منبع: