نتایج آمارگیری سال ۹۶ ۵۳۵۳ معدن فعال در کشور وجود دارد، ۲۷ درصد از معادن فاضلاب دارند

به گزارش باغ من مطابق با طرح آمارگیری سال ۹۶، تعداد ۵۳۵۳ معـدن فعال در کشور وجود داشته که از این تعداد ۱۴۵۰ معدن (۲۷.۱) دارای فاضلاب بوده‎اند.

به گزارش باغ من به نقل از مهر، نتایج آمارگیری از اطلاعات محیط زیستی معادن در حال بهره برداری کشور برای سال ۹۶ با رویکرد جمع آوری اطلاعات محیط زیستی بخش معدن برای ارزیابی وضعیت رایج محیط زیست معادن و برنامه ریزی و سیاستگذاری به منظور دستیابی به توسعه پایدار از جانب مرکز آمار ایران منتشر گردید.
نتایج آمارگیری از اطلاعات محیط زیستی معادن در حال بهره برداری کشور در سال ۱۳۹۶ نشان داده است که:
تعداد ۵۳۵۳ معـدن فعال در کشور وجود داشته اسـت که ۱۴۵۰ معدن (۲۷.۱) دارای فاضلاب بوده‎اند. از میان معادن دارای فاضلاب، معادن استخراج شن و ماسه، سنگ تزئینی و سنگ آهک به ترتیب با ۵۷۶، ۳۶۱ و ۲۷۶، بیش ترین معادن دارای فاضلاب را به خود اختصاص داده اند.
توزیع استانی معادن، نشان داده است که استان های اصفهان، فارس و کرمان به ترتیب با ۱۶۸، ۱۵۷ و ۱۴۰ معدن، بیش ترین تعداد معادن دارای فاضلاب را داشته اند.
مقدار کل فاضلاب تولید شده در معادن دارای فاضلاب کشور، ۳۷۰۵۱ هزار متر مکعب است.
از ۱۴۵۰ معدن دارای فاضلاب، ۸۵۰ معدن دارای سیستم تصفیه فاضلاب بوده‎اند. از این تعداد، ۷۲۱ معدن از تصفیه فیزیکی، ۳۴ معدن از تصفیه شیمیایی و ۹۴ معدن هم از روش بیولوژیکی (زیستی) بهره برده اند.
محل دفع فاضلاب ۷۳۹ معدن در زمین های غیرکشاورزی، ۲۸۲ معدن در چاه، ۱۶۷ معدن در رودخانه، ۱۲۰ معدن در زمین های کشاورزی، ۲۲ معدن در شبکه فاضلاب، ۱۱ معدن در دریاچه/تالاب و ۱۶۲ معدن در سایر محل ها است.
۳۷۴۲ معدن دارای باطله (۶۹.۹ درصد) بوده‎اند که از این تعداد ۳۰۱ معدن از مخزن سد باطله، ۳۲۳۰ معدن از مخزن دپوی باطله و ۲۱۱ معدن از سایر روش ها برای دفع مواد باطله معدن بهره برده اند.
از ۵۳۵۳ معدن، ۷۸۹ معدن (۱۴.۷ درصد) در بخش محیط زیست، سرمایه گذاری داشته اند. بررسی معادن بر مبنای نوع فعالیت نشان می­ دهد، گروه‎های استخراج سنگ آهک، استخراج شن و ماسه و سنگ لاشه به ترتیب با ۱۹۰، ۱۷۰ و ۱۳۶ معدن، بیش ترین تعداد معادن دارای سرمایه گذاری در بخش محیط زیست را داشته اند.
در مجموع ۴۷۵۱۴۹ میلیون ریال در بخش محیط زیست معادن در حال بهره برداری کشور، سرمایه گذاری شده است که معادن استخراج سنگ آهن با ۳۲۷۳۰۱ میلیون ریال، بیش ترین سرمایه گذاری را در بخش محیط زیست انجام داده است و معادن استخراج سنگ مس و استخراج سنگ سرب و روی با ۴۷۵۰۹ و ۳۴۸۶۷ میلیون ریال سرمایه گذاری در رتبه های بعدی قرار دارند.