دبیرکل سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی اوزون: همه کشورها راهبرد ملی تبرید را تدوین کنند

به گزارش باغ من گوترش اظهار داشت: نیاز است همه کشورها راهبرد ملی تبرید  را تدوین کرده تا بتوانند زنجیره تبرید کارا و پایدار داشته و خدمات پایه ای سلامت مانند واکسیناسیون و غذای سالم را برای همه مردم فراهم نمایند.

به گزارش باغ من به نقل از مهر، دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی اوزون اظهار داشت: نیاز است همه کشورها «راهبرد ملی تبرید» (National cooling action plan) را تدوین کرده تا بتوانند زنجیره تبرید کارا و پایدار داشته و خدمات پایه ای سلامت مانند واکسیناسیون و غذای سالم را برای همه مردم فراهم نمایند.
گوترش اظهار داشت: خواهان اقدامات بهتر و مستحکم تری از سوی صنعت هستیم، مشارکت و نقش راهبری شرکت های پیشروی جهان در تبدیل این چشم انداز به واقعیت لزوم دارد.
متن کامل پیام دبیرکل سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی اوزون به شرح زیر است:
هفته آینده کشورهای دنیا در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک جهت نشست «اقدام برای تغییرات اقلیمی» (climate action) گرد هم می آیند. هدف این نشست برداشتن گامی بلند در جهت خواست جهانی مواجه فوری با تغییرات اقلیمی است. سال دیگری را با موج گرما، ابر طوفان ها و آشفتگی های آب و هوایی پشت سر گذاشتیم که حکایت از لزوم اقدام فوری، قبل از آنکه بسیار دیر شود دارد.
در حال مهیا شدن برای این جلسه حیاتی به خاطر داریم که پروتکل مونترال، هم نمونه ای الهام بخش از توانایی همکاری بشر در مواجهه با چالشی جهانی است و هم ابزاری کلیدی در برخورد با بحران کنونی تغییرات اقلیمی قلمداد می شود. در قالب این معاهده جهانی، سی و دو سال است که کشورها برای کاهش مواد مخرب لایه اوزون که به گستردگی در صنعت تبرید و تهویه استفاده می شد، در حال تلاشند که در نتیجه آن، لایه اوزون که سپر حفاظتی ما در مقابل اشعه زیان بار فرابنفش خورشید است در حال بهبود است.
پروتکل مونترال از راه اصلاحیه کیگالی خود برای کاهش هیدروفلوروکربن ها (HFCs) که گازهای گلخانه ای قوی در صنعت تبرید و تهویه می باشند، می تواند به همان موفقیت های چشم گیر در مورد تغییرات اقلیمی هم برسد. حذف مصرف این دسته از مواد (هیدروفلوروکربن ها) می تواند سبب کاهش گرمایش جهانی تا میزان ۴ درصد درجه سانتیگراد تا سال ۲۱۰۰ میلادی شود. به موازات اینکه صنعت در حال باز طراحی تجهیزات جهت جایگزینی HFC هاست جهت کاهش بیشتر اثرات منفی کارکرد این تجهیزات بر روی تغییرات اقلیمی باید افزایش بهره وری انرژی را هم در نظر داشته باشد.
چنین موفقیتی برای پروتکل مونترال حاصل حمایت همه جانبه جهانی است. از ۸۱ کشوری که اصلاحیه کیگالی را مصوب کرده اند سپاسگزارم و دیگر کشورها را تشویق می کنم از آنها پیروی کنند.
همانطور که به درستی انرژی خویش را معطوف به تغییرات اقلیمی کرده ایم، مراقب باشیم در مورد حفاظت از لایه اوزون بی توجهی نشود و باید در مقابل تهدید تجارت غیرقانونی مواد مخرب لایه اوزون هشیار باشیم. انتشار گاز CFC-۱۱ که اخیرا مشاهده شده لزوم سامانه های پایش مداوم، گزارش دهی، قوانین بهبود یافته و اجرای آنها را خاطرنشان می سازد.
اجرای اصلاحیه کیگالی اهمیت فوق العاده ای برای راهکار «اقدام برای تغییرات اقلیمی» یا climate action دارد. نیاز است همه کشورها «راهبرد ملی تبرید» (National cooling action plan) را تدوین کرده تا بتوانند زنجیره تبرید کارا و پایدار داشته و خدمات پایه ای سلامت مانند واکسیناسیون و غذای سالم را برای همه مردم فراهم نمایند. خواهان اقدامات بهتر و مستحکم تری از سوی صنعت هستیم، مشارکت و نقش راهبری شرکت های پیشروی جهان در تبدیل این چشم انداز به واقعیت لزوم دارد.
داشتن لایه اوزون و اقلیم سالم از ضروریات تحقق اهداف توسعه پایدار می باشد. پروتکل مونترال به ایفای نقش خود در محافظت از مردم و همزمان سیاره زمین ادامه می دهد. از روز جهانی اوزون برای خواستی بزرگتر در زمینه کاهش گرمایش جهانی در نشست «اقدام برای تغییرات اقلیمی» و گردهمایی های بعدی الهام بگیریم.