رئیس سازمان محیط زیست کشور: باغ وحش مشهد تا سه ماه آینده تعیین تکلیف خواهد شد، دشت مشهد سالی ۲۰ سانتی متر نشست دارد

به گزارش باغ من رئیس سازمان محیط زیست کشور اظهار داشت: به مدیرکل محیط زیست استان اعلام کردیم که تکلیف باغ وحش مشهد را مشخص نماید و قرار شد حداکثر تا سه ماه آینده تعیین تکلیف شود.
عیسی کلانتری در گفتگو با ایسنا، در مورد وضعیت باغ وحش مشهد، اظهار نمود: به مدیرکل محیط زیست استان اعلام کردیم که تکلیف باغ وحش مشهد را مشخص نماید، اگر باغ وحش هست و مجوز دارد، اصلاح گردد و اگر باغ وحش هست و مجوز ندارد آنرا تعطیل کنند.
وی ادامه داد: در یک سال قبل قدم های مثبتی در این خصوص برداشته شده و قرار شد باغ وحش مشهد حداکثر تا سه ماه آینده تعیین تکلیف شود.
کلانتری در مورد نشست دشت مشهد، اظهار داشت: باید علت آنرا برطرف نماییم که علت، برداشت بیشتر از ظرفیت آب زیرزمینی بوده که وظیفه وزارت نیرو است.
معاون رئیس جمهور افزود: برداشت آب باید در حدی باشد که به زمین تزریق می شود، اگر برداشت از آب زیرزمینی بیشتر از تزریق آب باشد، این زمین به تدریج خالی می شود که در نتیحه فشار بالا سبب فرونشست تخلخل ها شده و زمین پایین می رود.
رئیس سازمان محیط زیست کشور بیان کرد: در دشت مشهد در هر روز نزدیک ۰٫۵ تا ۰٫۶ میلی متر نشست داریم یعنی دشت مشهد سالی ۲۰ سانتی متر نشست می کند که وزارت نیرو باید در مجوزهایی که داده تجدید نظر کند.