دبیر اجرائی ستاد مردمی دفاع از حقوق حیوانات: روش های کارشناسی مدیریت سگ ها مورد بی توجهی قرار گرفته است

به گزارش باغ من دبیر اجرائی ستاد مردمی دفاع از حقوق حیوانات اظهار داشت: در مقابل حرف های غیرکارشناسی نمایندگان سازمانهای دولتی، منابع علمی و نمونه های موفق جهانی را عرضه کردیم اما مورد قبول قرار نگرفت.
فرزاد علیزاده، دبیر اجرائی ستاد مردمی دفاع از حقوق حیوانات(سمدا)، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره روند پیشرفت جلسات درباره ساماندهی سگ های بدون سرپرست در شهرداری تهران اعلام نمود: در آخرین جلسه تشکل ها و حامیان حقوق حیوانات با اداره کل محیط زیست شهرداری تهران به این نتیجه رسیده بودیم که این جلسات راه به جایی نمی برد و شهرداری تهران تشکل ها را بازی داده است و قصدش خرید زمان و فروکش کردن احساسات مردمی بوده است، اما بازهم به دعوت مدیر کل این اداره، خانم انصاری، در جلسه روز دوشنبه ۱۵ مهر ۹۸ شرکت کردیم و متاسفانه همان دور باطلِ جلسات قبلی صورت گرفت. علیزاده توضیح داد: در این نشست هم بعد از برگزاری سه جلسه، افراد جدیدی از ادارات و سازمانهای مختلف حضور پیدا کردند و هرکدام با عرضه نظرات جدید و مخالف روند تصمیمات دریافت شده در جلسات قبلی روند جلسه را از پرداختن به امور کارشناسی منحرف کردند، و چیزی جز صحبت های به شدت منفعت طلبانه مطرح نشد. وی تصریح کرد: «سمدا» از همان ابتدای ورود به این مورد اعلام نموده بود که به هیچ عنوان در کار اجرایی دخالتی نخواهد داشت و فقط بعنوان ناظر خویش را دارای جایگاه می داند، اما امروز مشخص شد نمایندگان سازمانهای مختلف دولتی و نیمه دولتی فقط به دنبال منافع سازمانهای مطبوع خود هستند و کمترین چیزی که برایشان اهمیت دارد مبحث مدیریت صحیح و رفتار صحیح با حیوانات شهری است. دبیر اجرائی ستاد مردمی دفاع از حقوق حیوانات، درباره نقش آفرینی سازمان محیط زیست در بهبود این روند و مدیریت احتمالی این پروژه اظهار داشت: سازمان حفاظت محیط زیست که تابحال هیچ حق و حقوقی برای سگ های بدون سرپرست قائل نبوده و نیست و اصلا آنها را جزو حیات وحش یا محیط زیست شهری حساب نمی کند یکباره سر و کله اش پیدا شده و با اظهارات سراپا غیرکارشناسی با رهاسازی در محل صید مخالفت می کند، در حالیکه برپایه رفتارشناسی حیوانات این بزرگترین اشتباه و دور باطل است چون قلمرو خالی شده توسط سگهای مجاور اشغال می شود. علیزاده افزود: سازمان دامپزشکی که تابحال کمترین نظارتی بر روند پروژه های مدیریت حیوانات شهری نداشته با عقیم سازی سگ های گله و ملزم کردن صاحبان شخصی حیوانات به عدم توله کشی مخالفت می کند. شرکت ساماندهی مشاغل هم به دستورالعمل سال ۱۳۸۷ وزارت کشور استناد می کند، دستورالعملی که در آن نه از رهاسازی و نه از عقیم سازی صحبتی شده است که روند نظارت را کلا” زیر سوال می برد. پس اداره کل محیط زیست برچه چیزی مقرر است نظارت کند؟ روند کشتار؟ پیشگیری از انتشار اسناد سگ کشی؟ و در نهایت اداره کل محیط زیست شهرداری تهران ظاهرا فقط به دنبال آن است که از حضور نمایندگان حامیان و تشکل ها به جلساتش مشروعیت ببخشد و تمایل ندارد وارد بحث های کارشناسی در این عرصه شود. وی خاطرنشان کرد: در این نشست، نمایندگان ستاد سمدا در مقابل حرف های غیر تخصصی و غیرکارشناسی نمایندگان سازمانهای دولتی، رفرنس های بین المللی و نمونه های موفق کشور هلند، ایالت دیتروید و میشیگان امریکا و دستورالعمل OIE (سازمان جهانی بهداشت حیوانات) را عرضه دادند که متاسفانه مورد قبول قرار نگرفت و ظاهرا” مقرر است روند مدیریت حیوانات شهری به همان شیوه معیوب ادامه پیدا کند که البته این شیوه حتما” برای بعضی جریانها درآمدزاست و عده ای هستند که از بدبختی و بی زبانی این حیوانات سودهای هنگفت می برند در نتیجه حاضر نیستند از منافعشان عقب نشینی کنند. فقدان دانش کافی وعدم تمایل به بهره گیری از اطلاعات تجربیات پرارزش کشورهای دیگر از جانب حضرات، آدم را به یاد حکایت معروف «نقش مار» می اندازد!دبیر اجرائی ستاد مردمی دفاع از حقوق حیوانات اضافه کرد: در نهایت وقتی نمایندگان سمدا پس از گذشت ۴ جلسه با سوالاتی از قبیل اینکه تخصص شما چیست؟ عضو شبکه محیط زیست هستید یا خیر؟ و اینکه حتی بی خبر از تفاوت ماهوی و ساختاری ستاد (کمپین) و ان جی او و باوجود اینکه ستاد مردمی دفاع از حقوق حیوانات تشکل های محیط زیستی رسمی (دارای مجوز وزارت کشور) خویش را به این اداره کل معرفی کرده است و باز هم از سوی شبکه محیط زیست تهران مورد شبهه افکنی و شایعات قرار می گیرد، تصمیم گرفتیم به نشانه اعتراض جلسه را ترک نماییم. علیزاده خاطرنشان کرد: اگر اداره کل محیط زیست تصمیم دارد به جلسات غیر کارشناسی اش با نمایندگان شبکه محیط زیستی و ستاد هم افزایی تشکل های مردم نهاد ادامه دهد و نام آنرا نشست با ان جی او ها بگذارد، ستاد مردمی دفاع از حقوق حیوانات به نمایندگی از برخی از تشکل های حقوق حیوانات محیط زیست و بیشتر از ۱۵۰۰ نفر از وکلا، حقوق دانان کارشناسان مستقل و مردم شریف ایران در این ماجرا نقشی نداشته و در این نمایش شرکت نخواهد کرد. اما اگر جریاناتی تلاش دارند ستاد مردمی دفاع از حقوق حیوانات ایران را از پیگیری مطالبات مردمی منصرف و دلسرد کنند اعلام می داریم سمدا نه تنها از این امر منصرف نمی گردد بلکه این دفعه از مجراهای قانونی مطالبات خویش را دنبال می کند. در نهایت بازهم تکرار می نماییم سمدا از تمامی ابزارهای مدنی و قانونی خود بهره برده و آنها را برای خود محفوظ می داند.