صدور اخطاریه قانونی برای ۲۰۰ واحد آلاینده شهرستان ری

به گزارش باغ من رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری اظهار داشت: در نیمه اول امسال ۲۵۰ واحد که عمده آنها یا فاقد سیستم تصفیه پساب بودند و یا مشکلاتی درمورد فاضلاب تولیدی داشتند و باعث آلودگی آب می شدند، در سطح شهرستان ری پایش شدند که از این تعداد حدود ۲۰۰ واحد اخطار قانونی محیط زیست شهرستان دریافت نمودند.

به گزارش باغ من به نقل از ایسنا زهره عبادتی با اعلام این خبر اظهار داشت: متصدی یک واحد کارواش در بخش کهریزک شهرستان ری به علت دفع غیربهداشتی فاضلاب و آلودگی آب های زیر زمینی و با عنایت به شکایت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری به مرجع قضایی و نظر شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری، ازسوی مرجع قضایی به جریمه نقدی بدل از شش ماه حبس تعزیزی محکوم شد.

وی با اشاره به اینکه بازدید از واحدهای آلاینده آب و تولید پساب، یکی از برنامه های پایشی این اداره است، اظهارکرد: واحدهای کارواش به علت حجم زیاد فاضلاب تولیدی و استفاده از مواد شوینده، ازجمله واحدهای آلاینده آب و نیازمند تدابیر و استفاده از شیوه ها و سیستم های کنترل آلایندگی پیش از آغاز به کارهستند.

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری اضافه کرد: عرضه خوداظهاری مستمر از فعالیت برای این واحدها الزامی است و در صورت کوتاهی در این خصوص، اقدامات قانونی از جانب اداره حفاظت محیط زیست صورت خواهد گرفت.

به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران او در آخر اظهارکرد: از بین واحدهایی که اخطار دریافت نمودند بعضی به مراجع قضایی عرضه شدند و پرونده آنها درحال رسیدگی است، برخی آلایندگی واحد خویش را برطرف کرده اند و تعدادی هم برنامه زمان بندی جهت رفع آلایندگی به محیط زیست عرضه کرده اند.

برچسب ها:, , ,