رئیس مرکز جنگل های خارج از شمال سازمان جنگل ها: تامین بودجه برای توسعه ذخیره گاه جنگلی بلوط شازند در دستورکار است

به گزارش باغ من رئیس مرکز جنگل های خارج از شمال سازمان جنگل ها، مراتع وآبخیزداری کشور اظهار داشت: اعتبار لازم برای توسعه ذخیره گاه جنگلی بلوط سرسختی شازند تا ۱۰۰۰ هکتار از راه سازمان جنگل ها تامین می شود.

به گزارش باغ من به نقل از مهر، فریبرز غیبی روز جمعه با حضور در سومین جشنواره روستایی حفاظت و توسعه ذخیره گاه جنگلی بلوط سرسختی در شازند، تصریح کرد: هم اکنون خیلی از آلودگی ها و ریز گردها و گرم شدن کره زمین تاب و توان را از این کره خاکی گرفته و ما بعنوان فرزندان این زمین به آن خیانت کردیم.
وی با اشاره به اینکه شهر اراک یکی از شهرهای آلوده کشور به حساب می آید، تصریح کرد: باید سرانه جنگل و فضای سبز در شهر اراک افزایش پیدا کند.
رئیس مرکز جنگل های خارج از شمال سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور اظهار داشت: بر مبنای برنامه ششم توسعه سازمان جنگل ها و شهرداری ها باید در اطراف هفت کلانشهر کشور کمربند سبز ایجاد کند چونکه بیشتر کارخانه ها و صنایع اطراف شهرها آلایندگی فلزات سنگین به همراه دارند که باعث آلودگی و بیماری می شود.
غیبی در مورد ذخیره گاه های بلوط اظهار نمود: نزدیک به ۳۰۰ الی ۴۰۰ هزار هکتار ذخیره گاه جنگلی بلوط در کشور وجود دارد که نزدیک به ۲۱۰ هکتار آن مربوط به ذخیره گاه جنگلی بلوط روستای سرسختی شهرستان شازند است.
وی اضافه کرد: بخشی از این جنگل های بلوط در ناحیه زاگرس وجود دارد که تنها ذخیره گاه جنگلی بلوط باقی مانده از آن نواحی در روستای سرسختی شهرستان شازند قرار دارد.
رئیس مرکز جنگل های خارج از شمال سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور اظهار داشت: ذخیره گاه جنگلی بلوط سرسختی در شازند یکی از مهم ترین ذخیره گاه های بلوط کشور به حساب می آید و باید علاوه بر حفاظت برای توسعه آن کوشش کرد.
غیبی خاطرنشان کرد: نزدیک به یک هزار و ۷۲۷ درخت انحصاری در کشور وجود دارد که ایرانی هستند و باید به آنها دقت نماییم.
رئیس مرکز جنگل های خارج از شمال سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در مورد ارتباط درختان و باورها اظهار داشت: در آفرینش درخت و انسان با هم برادر هستند و در خیلی از کشورها باورها از درختان نشات گرفته است.
غیبی بیان کرد: هم اکنون باید ۷ میلیارد درخت بکاریم و تمامی مردم جامعه هم باید در امر درخت کاری مشارکت کنند.
وی اظهار نمود: در برنامه ششم توسعه باید ۸۱۵ هزار هکتار جنگل کاری در کشور صورت پذیرد پیرو این قضیه سال قبل نزدیک به ۲۶ هزار هکتار جنگل کاری انجام شد و امسال جنگل کاری به وسعت ۸۰ هزار هکتار در کشور در دستور کار است.
رئیس مرکز جنگل های خارج از شمال سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور تصریح کرد: سال قبل در منطقه چپقلی شازند نزدیک به یک هزار هکتار جنگل کاری انجام شد.