طی ۴۰ سال گذشته؛ ۷۵ درصد از جنگل های ایران به بخش خصوصی واگذار شده است

به گزارش باغ من ایسنا/البرز استاد جنگل داری و جنگل شناسی دانشگاه تهران وضعیت کنونی جنگل های کشور را وخیم دانست و اظهار داشت: در ایران باستان ۳۰ میلیون هکتار جنگل وجود داشته اما حالا مساحت جنگل های کشور به ۱۰ میلیون هکتار رسیده است.

دکتر وحید اعتماد در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، اظهار داشت: علت اینکه امروز جنگل ها به این شرایط وخیم مبتلا هستند و تهی شده اند این است که در ۴۰ سال قبل ۷۵ درصد جنگل ها به بخش خصوصی واگذار شده است.

ایران باستان ۳۰ میلیون هکتار جنگل داشت

اعتماد اضافه کرد: این مورد یعنی واگذاری جنگل ها و منابع ملی به بخش خصوصی، تیشه به ریشه جنگل ها زده است چونکه منفعت خصوصی سبب بهره برداری بیش از اندازه از جنگل می شود.

وی با اشاره به تاریخچه ای از مساحت جنگل های ایران از گذشته تا به امروز اظهار داشت: در ایران باستان ۳۰ میلیون هکتار جنگل وجود داشته است، دکتر ساعی(بنیانگذار علوم منابع طبیعی درایران ) در سال ۱۳۲۱ مساحت جنگل ها را ۱۹.۵ میلیون و در سال ۱۳۲۹، ۱۸.۷ میلیون هکتار تخمین زد که البته این اندازه گیری بدون وسایل سنجش و اندازه گیری دقیق امروزی بوده است و امکان دارد این میزان خیلی بیشتر یا کمتر بوده باشد.

قاجاریه جنگل ها را به شرکت های خارجی داد

اعتماد افزود: اساسا قبل از این زمان میزان جنگل ها خیلی بیشتر بوده چونکه در دوران قاجاریه شرکت های مختلف خارجی مشغول بهره برداری از جنگل ها بوده اند.

وی اضافه کرد: سازمان جنگل ها هم اکنون با عنایت به تاج پوشش پنج درصد، میزان جنگل ها را ۱۴ میلیون و ۳۱۹ هزار هکتار و مساحت جنگل ها را با تاج پوشش ۱۰ درصد و برپایه استاندارد فائو، ۱۰میلیون و۶۰۰ هزار هکتار اعلام نموده است.

این استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران واگذاری جنگل ها به بخش خصوصی را از عوامل نابودی جنگل ها در دوران کنونی برشمرد و اظهار داشت: سیاست های نظام های اقتصادی حاکم بر جامعه شیوه های بهره برداری از جنگل را تحت تأثیر قرار می دهد و اگر این سیاست ها مبتنی بر واگذاری به بخش خصوصی باشد جنگل ها شدیداً صدمه می بیند.

وی با اشاره به اینکه توسعه شهرها و افزایش جمعیت از عوامل از بین رفتن جنگل ها است تصریح کرد: ولی از بین رفتن جنگل ها از زمانی شدت یافت که بهره برداری خصوصی شروع شد که نخستین بار در سال ۱۳۳۵ رخ داد. در این زمان مجلس از فردی محقق و جنگلشناس به نام «ژان تی» می خواهد نظر خویش را در مورد استفاده خصوصی از جنگل ها بیان کند که وی این کار را از نظر علمی مجاز دانسته و با تصویب مجلس واگذاری جنگل ها به بخش خصوصی شروع می شود.

اعتماد تاکید کرد: این نوع بهره برداری ها صدمه زیادی به جنگل ها وارد کرده است، جنگل ها نباید به هیچ وجه به بخش خصوصی واگذار شود.

۱۰ سال برای استراحت جنگل ها کافی نیست

وی همینطور در مورد طرح استراحت ۱۰ ساله جنگل ها اظهار داشت: استراحت جنگل ها از نظر اکولوژیکی در شرایط فعلی کاملاً به جاست و باید ادامه پیدا کند. اما باید ابزاری برای مدیریت دوره استراحت پیشبینی شده و طرح مدیریت وجود داشته باشد.

وی در توضیح لزوم اجرای این طرح خاطرنشان کرد: در خیلی از جاهایی که بهره برداری صورت گرفته درختی جای درختان قطع شده رشد نکرده و زادآوری صورت نگرفته است، ازاین رو استراحت دادن به جنگل ها ضروری بود چونکه اساتید و کارشناسان جنگل شناسی با بررسی ها دریافتند اگر به همین منوال پیش برود جنگل ها نابود می شود.

وی اضافه کرد: اگر بخواهیم کارشناسی تر به مبحث نگاه نماییم شاید لازم باشد دوره طولانی تری به جنگل ها استراحت داد و۱۰ سال کافی نیست. طرح استراحت جنگل زودتر از اینها باید انجام می شد و حتی حالا هم دیر اقدام شده است.